Hyppää sisältöön

Rintasyövän synty

Vakavasti sairastuttuaan moni miettii, onko itse vastuussa sairastumisestaan. Tällaiset ajatukset ovat luonnollisia ja hyvin tavallisia. On hyvä tietää, että rintasyövän synty on usean eri tekijän summa. Sairastumisalttiuteen vaikuttavat ainakin perimä, hormonaaliset tekijät, synnytysten määrä ja ensisynnytysikä, elintavat, kuten ravinto, sekä elinympäristö. Arvioiden mukaan noin 5-10 % rintasyövistä kehittyy perinnöllisen alttiuden vuoksi.

Syöpäsairauksien keskiössä ovat solut, elimistön pienet rakennusosat, joista kaikki kehon kudokset muodostuvat. Soluille on tyypillistä niiden jakautuminen. Normaaleissa kudoksissa jakautuminen on hallittua ja tarkoin säädeltyä.

Solujen perintöainekseen DNA:han voi kuitenkin syntyä muutoksia eli mutaatioita eri syistä. Muun muassa karsinogeenien, eli syöpää aiheuttavien aineiden synnyttämät muutokset voivat olla haitallisia. Mutaatiot saattavat myös periytyä. Tiedetään, että esimerkiksi BRCA1- tai BRCA2-geenivirhe lisää riskiä sairastua rintasyöpään.

Solujen DNA:n haitallisten muutosten seurauksena solujen jakautumisen säätely häiriintyy ja ne muuttuvat syöpäsoluiksi. Rintasyöpä saa alkunsa rintakudoksen yksittäisen solun muuttuessa syöpäsoluksi. Syöpäsolujen jakautuessa miljoonia kertoja ne muodostavat lopulta ison ryhmittymän, jota kutsutaan kasvaimeksi eli tuumoriksi.

Diagnosointi

Miten rintasyöpä todetaan?

Rintasyöpää epäiltäessä lääkäri tutkii rinnan tunnustelemalla, minkä lisäksi tehdään rintojen kuvantamistutkimus. Tarvittessa rinnasta otetaan myös neulanäyte diagnoosin varmistamiseksi.

Lue lisää

Hae