Hyppää sisältöön

Mitä on rintasyövän liitännäishoito?

Varhaisvaiheen paikallisen rintasyövän adjuvantti- eli liitännäishoidolla tarkoitetaan leikkauksen jälkeen annettavaa säde- tai lääkehoitoa. Hoidon tarkoituksena on pienentää taudin uusiutumisen riskiä ja siten parantaa sairastuneen ennustetta.

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen moniammatillinen hoitotiimi kokoontuu arvioimaan kokonaistilannetta ja laatii yksilöllisen suosituksen liitännäishoidoista, kuten säde- ja lääkehoidosta. Liitännäishoito voidaan yleensä aloittaa noin kuukauden kuluttua leikkauksesta, haavojen parannuttua. Liitännäishoitojen valintaan vaikuttaa syöpäkasvaimen koko, sen biologinen alatyyppi sekä levinneisyys kainalon imusolmukkeisiin. Taudin uusiutumisriskin lisäksi hoitosuunnitelmassa huomioidaan myös ikä, yleiskunto sekä mahdolliset muut sairaudet. Mikäli potilas on saanut leikkausta edeltävää säde- tai lääkehoitoa, liitännäishoitojen valinnassa otetaan huomioon myös vaste kyseiselle hoidolle.

Toisinaan ennuste on niin hyvä, että pelkkä paikallinen hoito riittää. Useimmiten kuitenkin suositellaan myös liitännäislääkehoitoa, kuten hormonaalista, solunsalpaaja-, tai täsmähoitoa. Hyvin nuorille potilaille suositellaan liitännäislääkehoitoa riippumatta muista ennustetekijöistä.


Rintasyövän solunsalpaajahoito

Sytostaatit eli solunsalpaajat ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita, jotka annetaan suonensisäisesti tai otetaan suun kautta. Solunsalpaajat vaikuttavat kaikkiin jakautuviin soluihin, niin syöpäsoluihin kuin terveisiin soluihin. Solunsalpaajia voidaan antaa sekä paikallisen että levinneen rintasyövän hoidossa.

Lue lisää


Rintasyövän hormonihoito

Estrogeeni ja progesteroni ovat hormoneja, jotka edistävät hormonireseptoripositiivisen rintasyöpäkasvaimen kasvua. Hormonihoidoilla voidaan estää ja häiritä estrogeeni- ja progesteronihormonien toimintaa, ja siten hidastaa syöpäsolujen kasvua ja jakautumista.

Lue lisää


Rintasyövän täsmähoidot

Täsmähoidot tunnistavat tietyn kohdemolekyylin syöpäsoluissa ja estävät sen toiminnan. Vaikutukset terveisiin soluihin ovat vähäisempiä, koska hoidot vaikuttavat suoraan syöpäsoluun. Täsmähoitoja hyödynnetään sekä paikallisen että levinneen rintasyövän hoidossa.

Lue lisää


Rintasyövän sädehoito

Sädehoidolla pyritään tuhoamaan kaikki mikroskooppisen pienet syöpäsolut, joita ei pystytä poistamaan leikkauksella. Sädehoito estää syöpäsoluja kasvamasta ja jakautumasta. Se on paikallishoitoa, joka vaikuttaa ainoastaan hoidetun alueen syöpäsoluihin.

Lue lisää

Hae