Hyppää sisältöön

Levinneen rintasyövän hoito

Rintasyövän ennusteen paranemisesta huolimatta osalla rintasyöpään sairastuneista tauti uusiutuu myöhemmin levinneenä. Noin 5 %:lla sairastuneista rintasyöpä on jo diagnosointivaiheessa levinnyt ja lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön.

Levinneen rintasyövän voidaan ajatella olevan oma sairautensa, joka vaikuttaa koko elimistöön. Kuten varhaisvaiheen, paikallisen rintasyövän tapauksessa, myös levinneen rintasyövän hoito suunnitellaan yksilöllisesti rintasyöpää sairastavan toiveita kuunnellen. Levinnyttä rintasyöpää hoidetaan pääasiassa lääkehoidoilla, kuten solunsalpaajilla, hormonihoidoilla, täsmähoidoilla ja immuno-onkologisilla hoidoilla, jotka valitaan kasvaimen biologisen alatyypin mukaan. Hoidon valinnassa huomioidaan myös taudin levinneisyys, aiemmat syöpähoidot sekä sairastuneen ikä, yleiskunto, oireet ja mahdolliset muut sairaudet. Levinnyttä rintasyöpää ei yleensä leikata, mutta tietyissä tilanteissa voidaan harkita yksittäisen etäpesäkkeen poistoa kirurgisesti. Sädehoidolla puolestaan on mahdollista lievittää esimerkiksi etäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua.

Hoitomenetelmien kehittymisestä huolimatta levinnyttä rintasyöpää ei nykytietämyksen mukaan pystytä parantamaan. Levinneen rintasyövän hoidon ensisijainen tavoite on hidastaa taudin etenemistä, lievittää sen aiheuttamia oireita sekä ylläpitää mahdollisimman hyvää elämänlaatua mahdollisimman pitkään. Parhaimmillaan tässä onnistutaankin monien vuosien ajan, ja joidenkin levinnyttä rintasyöpää sairastavien kohdalla voidaan puhua kroonisesta sairaudesta.

Ajan mittaan syöpä voi kuitenkin muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoidon teho heikkenee ja syöpä jatkaa kasvuaan. Tällöin on aika pohtia muita mahdollisia hoitovaihtoehtoja taudin etenemisen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi yhdessä lääkärin kanssa.

Kun ei ole enää mahdollisuutta vaikuttaa sairauden kulkuun, hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi hoidoksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi. Tällöin tavoitteena on oireiden lievittäminen ja hyvän elämänlaadun vaaliminen.

Läheisten ja vertaisten tuella on suuri merkitys levinnyttä rintasyöpää sairastaville. Esimerkiksi potilasjärjestöjen vertaistukiryhmien kautta voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia muiden levinnyttä rintasyöpää sairastavien kanssa.

Lue lisää psyykkisestä ja vertaistuesta.
Voit myös tutustua levinnyttä rintasyöpää sairastavan Piian tarinaan.

Hae