Hyppää sisältöön

Rintasyövän moniammatillinen hoitotiimi

Rintasyövän hoidosta vastaa yleensä syöpäsairauksien hoitoon perehtynyt moniammatillinen tiimi, johon kuuluu onkologi eli syöpätautien erikoislääkäri, radiologi eli röntgenlääkäri, patologi sekä kirurgi ja/tai plastiikkakirurgi. Lääkäreiden lisäksi hoitotiimiin kuuluu myös joukko erikoissairaanhoitajia ja muuta sairaalahenkilökuntaa. Tukena ovat tarvittaessa myös fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti, kunto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä sekä psykososiaalisen tuen asiantuntijat.

Rintasyöpädiagnoosin varmistuttua moniammatillinen hoitotiimi perehtyy sairastuneen tilanteeseen ja laatii yksilöllisen rintasyövän hoitosuosituksen. Tarvittaessa tehdään lisää tutkimuksia, minkä jälkeen moniammatillinen tiimi arvioi tilanteen uudelleen. Rintasyöpää sairastavan toiveet ja ajatukset pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Siksi onkin tärkeää keskustella omista ajatuksista, mieltä askarruttavista asioista ja hoitoon liittyvistä toiveista lääkärin ja hoitajan kanssa.

Kirurgi suunnittelee ja suorittaa mahdollisen rintasyöpäleikkauksen. Leikkauksen jälkeen hän kertoo löydöksistä ja lopullisesta diagnoosista. Patologi tutkii leikkauksessa otetut kudos- ja solunäytteet. Patologin tutkimusten sekä radiologin kuvantamistulosten perusteella määritetään millimetrin tarkkuudella kasvaimen koko, solutyyppi ja levinneisyysaste. Leikkauksen jälkeen saapuu kutsu onkologin eli syöpätautien erikoislääkärin vastaanotolle, jossa keskustellaan eri hoitovaihtoehdoista. Onkologi laatii yhdessä kirurgin ja muiden erikoislääkäreiden kanssa yksilöllisen suunnitelman rintasyövän liitännäishoidoista. Joskus paikallisen rintasyövän hoito voidaan aloittaa leikkausta edeltävällä säde- tai lääkehoidolla eli neoadjuvanttihoidolla. Tällöin kutsu onkologin vastaanotolle saapuu jo ennen leikkausta.

Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa, sekä näiden lisäksi 16 keskussairaalaa. Rintasyöpään sairastuneella on mahdollisuus valita itse sairaanhoitopiiri, jossa haluaa saada hoitoa.

Valmistautuminen lääkärin vastaanotolle

Rintasyöpä voi herättää paljon kysymyksiä, joista osa saattaa hämmentää mieltä ja osa unohtua kaiken muun keskellä. Ensimmäiset käynnit lääkärin vastaanotolla saattavat myös jännittää, kun lääkärillä on paljon kerrottavaa sairaudesta ja hoitomenetelmistä. Seuraavat vinkit voivat auttaa valmistautumista lääkärin vastaanotolle:

Läheinen mukaan vastaanotolle

Toisen ihmisen mukanaolo saattaa helpottaa vastaanottokäyntiä, sillä neljä korvaa kuulee asiat paremmin kuin kaksi. Läheinen voi myös tehdä muistiinpanoja ja esittää lääkärille tarkentavia kysymyksiä epäselvistä asioista. Hänen kanssaan on myös hyvä kerrata lääkärin antamia tietoja. Läheinen on tervetullut useimmille lääkärin vastaanotto- ja hoitokerroille.

Tiedon jakaminen lääkärille

Lääkärin vastaanotolla on hyvä keskittyä kertomaan sekä myös kysymään sairaudesta kaikki olennainen, kuten sairauden oireet ja hoitojen mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset. Valmistaudu kertomaan lääkärille myös, mikäli sinulla on muita sairauksia ja niihin mahdollisia lääkityksiä, sillä ne saattavat vaikuttaa hoidon valintaan.

Muistilappu mukaan

Hoitojen aikana mieleen tulee varmasti lukuisia kysymyksiä, eivätkä ne kaikki välttämättä muistu mieleen lääkärin vastaanotolla. Kysymykset voi kirjata paperille ja muistilapun ottaa mukaan vastaanotolle. Myös läheinen voi kirjata ylös omia havaintojaan ja kertoa niistä lääkärille.

Hoitopäiväkirjan pitäminen

Lääkärille tai hoitajalle kannattaa kertoa avoimesti kaikista mieltä huolestuttavista asioista. Heidän on hyvä tietää terveydentilan vaihteluista. Hyvä keino tähän on pitää hoitopäiväkirjaa, johon voi kirjata tuntemukset, hoidot ja niiden mahdolliset haittavaikutukset, mikä helpottaa hoitojen etenemisen seuraamista.

Kysyminen

Vastaanotolla kannattaa esittää kysymyksiä ja pyytää lääkäriä selittämään kaikki epäselvät asiat. Lääkäriltä ja hoitajilta kannattaa kysyä kaikista mieltä askarruttavista asioista, kuten esimerkiksi:

 • Missä kohdin rintaa kasvain sijaitsee?
 • Mikä on syövän levinneisyysaste?
 • Onko syöpä levinnyt kehon muihin osiin? Jos on, niin minne?
 • Mikä on syövän hormonireseptori- tai HER2-status?
 • Miten syöpää voidaan hoitaa?
 • Voidaanko syöpä leikata?
 • Aloitetaanko leikkauksella vain annetaanko ensin lääke- tai sädehoitoa?
 • Onko leikkaus säästävä vai poistetaanko koko rinta?
 • Millainen liitännäishoito valitaan ja millä perusteella?
 • Milloin hoidot aloitetaan? Kuinka usein ja missä hoitoa annetaan?
 • Miten ja milloin nähdään toimivatko hoidot?
 • Mitä mahdollisia haittavaikutuksia hoidoista aiheutuu?
 • Mitä seuraavaksi tapahtuu?
 • Mistä saa lisätietoa?
 • Mistä saa vertaistukea itselle ja läheisille?

Hae