Hyppää sisältöön

Mikä on rintasyövän ennuste?

Rintasyövän ennuste riippuu siitä, onko kyseessä varhaisvaiheen paikallinen tauti rinnan ja/tai kainalon alueella vai muualle elimistöön levinnyt rintasyöpä.

Varhaisvaiheen paikallisen rintasyövän ennusteeseen ja uusiutumisriskiin vaikuttavat useat eri tekijät, kuten kasvaimen koko ja biologiset ominaisuudet, syövän levinneisyys kainalon imusolmukkeisiin sekä sairastumisikä. Nuorilla uusiutumisriski on korkeampi. Kasvaimen suuren koon ja runsaan kainalolevinneisyyden lisäksi uusiutumisriskiä nostavia tekijöitä ovat kasvaimen huono erilaistumisaste eli korkea gradus, hormonireseptorien puuttuminen, korkea jakautuvien solujen osuus ja HER2-positiivisuus. Myös kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on aggressiivinen tauti, mikä lisää riskiä syövän uusiutumiseen.

Tällä hetkellä lähes 90 % varhaisvaiheen, paikalliseen rintasyöpään sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua rintasyövän toteamisesta. Heistä suurin osa parantuu rintasyövästä. Tämä on sekä syövän varhaisen toteamisen että kehittyneiden hoitojen ansiota. Rintasyövän monimuotoisuuden vuoksi taudin ennuste ei kuitenkaan ole aina yhtä suotuisa. Esimerkiksi hormonireseptoripositiivista, HER2-negatiivista rintasyöpää sairastavilla on yleensä parempi ennuste kuin HER2-positiivista tai kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavilla.

Riski taudin uusiutumiseen siis vaihtelee yksilöllisesti, mikä edellyttää myös yksilöllistä hoidon suunnittelua. Rintasyövän ennusteeseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi leikkauksen jälkeen annettavilla liitännäishoidoilla, jotka pienentävät uusiutumisen riskiä ja tähtäävät pysyvään paranemiseen.

Noin 15-20 %:lla aiemmin rintasyövän sairastaneista tauti uusiutuu myöhemmin levinneenä. Tämä tarkoittaa, että syöpä on lähettänyt etäpesäkkeitä elimistöön. Valtaosa rintasyövän uusiutumista tulee ensimmäisen viiden vuoden aikana, minkä jälkeen uusiutuminen on harvinaista. Levinneeseen rintasyöpään ei ole nykytietämyksen mukaan parantavaa hoitoa. Kehittyneillä hoidoilla voidaan kuitenkin lievittää oireita ja hidastaa taudin etenemistä.

Rintasyövän seuranta, ennuste ja uusiutuminen

  • Rintasyövän ennusteeseen vaikuttavat useat eri tekijät, joten tarkkaa ennustetta on mahdotonta määrittää.
  • Suurin osa varhaisvaiheen paikalliseen rintasyöpään sairastuneista paranee. Levinnyttä rintasyöpää ei nykytietämyksen mukaan pystytä parantamaan.
  • Paikallisen rintasyövän tapauksessa rintasyöpäleikkauksen ja liitännäishoitojen jälkeen alkaa seurantavaihe, joka kestää tavallisimmin viisi vuotta.
  • Seurannan tavoitteena on havaita syövän mahdollinen uusiutuminen varhain ja varmistaa hormonaalisen hoidon toteutuminen.

Rintasyövän seuranta

Paikalliseen rintasyöpään sairastuneilla ensimmäinen seurantakäynti on yleensä joidenkin kuukausien tai vuoden kuluttua hoidon päättymisestä. Seurannan tavoitteena on havaita mahdollinen rintasyövän paikallinen uusiutuminen tai toisen rinnan uusi syöpä mahdollisimman varhain, sillä varhaisessa vaiheessa todettu uusi syöpä on usein parannettavissa. Hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään sairastuneilla hormonaalinen hoito usein jatkuu seurantavaiheen aikana, jolloin on tärkeää tarkkailla myös hoidon toteutumista.

Mammografiakuvauksia, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää myös rinnan ultraäänitutkimus, suositellaan tehtäväksi vuoden tai kahden välein. Seurantakäyntien tiheydessä on eroja eri sairaaloiden välillä. Seuranta jatkuu tavallisimmin viisi vuotta, ja tietyissä tilanteissa kymmenen vuoden ajan.

Seurannassa ja muussa yhteydenpidossa potilaan ja hoitopaikan välillä hyödynnetään nykyisin myös mobiilisovelluksia.

Lisätietoa rintasyövän ennusteesta ja seurannasta löytyy esimerkiksi Suomen Syöpäpotilaat ry:n kautta.

Hae