Hyppää sisältöön

Rintasyöpäleikkaus

Leikkaus on varhaisvaiheen paikallisen rintasyövän yleisin hoitomenetelmä. Tarve saada tietoa omasta sairaudesta on yleensä suurimmillaan heti diagnoosin jälkeen ennen rintasyöpäleikkausta. Jos omat voimat eivät riitä tiedon etsimiseen, on hyvä pyytää apua läheisiltä. Oikeanlainen tieto auttaa valmistautumaan leikkaukseen, ja sen jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin ja päätöksiin.

Rintasyöpäleikkauksen suunnittelussa huomioidaan kasvaimen laajuus rinnan ja kainalon alueella, rinnan koko sekä rintasyöpää sairastavan toiveet. Leikkaus tehdään yleensä muutaman viikon kuluessa syöpädiagnoosin varmistumisesta. Jos rintasyövän hoito aloitetaan lääkehoidolla (neoadjuvanttihoito), leikkaus toteutetaan muutamien viikkojen kuluttua lääkehoidon päättymisestä.

Kirurgi keskustelee rintasyöpää sairastavan kanssa leikkaustavasta, leikkauksen kulusta ja jatkotoimenpiteistä. Leikkauksen yhteydessä voidaan myös poistaa ns. vartijaimusolmuke tai useampia kainalon imusolmukkeita. Imusolmukkeiden poistoon liittyviin päätöksiin vaikuttaa rintasyövän levinneisyys.

Leikkauksen jälkeen patologi tutkii leikkauksessa poistetut kudokset. Näissä tutkimuksissa selvitetään mm. rintasyövän tyyppi, levinneisyys, hormonireseptorien ja HER2-reseptorin määrä (status). Nämä neljä tekijää ovat avainasemassa leikkauksen jälkeisten hoitojen valinnassa. Mikäli lääkehoidot on aloitettu jo ennen leikkausta (neoadjuvanttihoito), arvioidaan leikkausnäytteestä, kuinka hyvin kasvain on vastannut tähän hoitoon.

Rintaa säästävä leikkaus

Rintaa säästävässä leikkauksessa poistetaan vain osa rinnasta. Leikkauksessa poistetaan rinnassa oleva kasvain, ja sen läheisyydestä riittävä määrä tervettä kudosta. Terveen kudoksen poistamisella pyritään siihen, että kaikki yksittäiset syöpäsolut saadaan hävitettyä. Rintaa säästävästä leikkauksesta käytetään myös nimitystä resektio.

Koko rinnan poisto

Joissakin tilanteissa joudutaan poistamaan koko rinta. Tavallisimpia syitä koko rinnan poistoon ovat kasvaimen suuri koko tai se, että rinnasta on löytynyt useampi syöpäkasvain. Koko rinnan poistoa kutsutaan mastektomiaksi.

Levinneen rintasyövän leikkaushoito

Levinneessä rintasyövässä parantava leikkaus ei ole mahdollinen, vaan syöpää hoidetaan mahdollisuuksien mukaan solunsalpaajilla, sädehoidolla, hormonihoidoilla ja täsmähoidoilla. Tietyissä tilanteissa voidaan harkita yksittäisen etäpesäkkeen poistoa kirurgisesti. Lue lisää levinneen rintasyövän hoidosta.

Rinnan korjausleikkaus

Jos rinta joudutaan poistamaan kokonaan, voidaan harkita korjausleikkausta. Korjausleikkaus tehdään joko välittömästi rinnan poiston yhteydessä tai myöhempänä ajankohtana. Lue lisää korjausleikkauksesta.

Imusolmukkeiden poisto ja vartijaimusolmuketutkimus

Rintasyöpä voi levitä myös rinnan ulkopuolelle. Koska rintasyöpä leviää usein ensimmäisenä kainalon imusolmukkeisiin, leikkauksen yhteydessä tehdään kasvaimen poiston lisäksi niin sanottu vartijaimusolmuketutkimus. Vartijaimusolmuke on nimensä mukaisesti ensimmäinen imusolmuke, johon syöpäsolut voivat levitä imunesteen mukana. Imusolmukkeet tutkitaan tarkasti leikkauksen yhteydessä. Kainalon imusolmukkeista voidaan myös ottaa neulanäyte ennen leikkausta.

Jos vartijaimusolmukkeissa ei havaita syöpäsoluja, voidaan olettaa, ettei niitä löydy muistakaan imusolmukkeista. Tällöin kainaloa ei tarvitse tyhjentää leikkauksella muista imusolmukkeista, ja pitkäaikaisten jälkivaivojen, kuten käden turvotuksen, riski pienenee. Kainalon imusolmukkeiden poistoa ei myöskään yleensä suositella, jos vartijaimusolmuketutkimuksessa havaitaan vain yksittäisiä syöpäsoluja tai hyvin pieni etäpesäke eli mikrometastaasi. Jos taas yhdessä tai useammassa vartijaimusolmukkeessa oleva etäpesäke on kooltaan suurempi, hoitona voidaan nykyisin useimmiten käyttää kainalon sädehoitoa koko kainalon tyhjennyksen sijaan. Tietyissä tilanteissa kainalon tyhjennys on kuitenkin tarpeen, jolloin kaikki kainalon imusolmukkeet poistetaan.

Hae