Hyppää sisältöön

Rintasyöpäleikkaus

Leikkaus on varhaisvaiheen rintasyövän yleisin hoitomenetelmä. Oikeanlainen tieto auttaa valmistautumaan leikkaukseen ja sen jälkeiseen elämään. 

Rintasyöpäleikkauksen suunnittelussa huomioidaan kasvaimen laajuus rinnan ja kainalon alueella, rinnan koko sekä rintasyöpää sairastavan toiveet. Kirurgi keskustelee rintasyöpää sairastavan kanssa leikkaustavasta, leikkauksen kulusta ja jatkotoimenpiteistä. Leikkauksen yhteydessä voidaan myös poistaa kainalon imusolmukkeita. 

Leikkauksen jälkeen patologi tutkii leikkauksessa poistetut kudokset. Näissä tutkimuksissa selvitetään muun muassa rintasyövän tyyppi, levinneisyys sekä hormonireseptorien ja HER2-reseptorin määrä. Tutkimuksen tulokset ohjaavat leikkauksen jälkeisten hoitojen valinnassa. Mikäli lääkehoidot on aloitettu jo ennen leikkausta (neoadjuvanttihoito), arvioidaan leikkausnäytteestä, kuinka hyvin kasvain on vastannut tähän hoitoon.

Rintaa säästävä leikkaus

Rintaa säästävässä leikkauksessa poistetaan vain osa rinnasta. Leikkauksessa poistetaan rinnassa oleva kasvain, ja sen läheisyydestä riittävä määrä tervettä kudosta. Terveen kudoksen poistamisella pyritään siihen, että kaikki yksittäiset syöpäsolut saadaan poistettua. Rintaa säästävästä leikkauksesta käytetään myös nimitystä resektio.

Koko rinnan poisto

Joissakin tilanteissa joudutaan poistamaan koko rinta. Tavallisimpia syitä koko rinnan poistoon ovat kasvaimen suuri koko tai se, että rinnasta on löytynyt useampi syöpäkasvain. Koko rinnan poistoa kutsutaan mastektomiaksi.

Levinneen rintasyövän leikkaushoito

Levinnyttä rintasyöpää ei yleensä leikata, mutta tietyissä tilanteissa voidaan harkita yksittäisen etäpesäkkeen poistoa kirurgisesti. Lue lisää levinneen rintasyövän hoidosta.

Rinnan korjausleikkaus

Jos rinta poistetaan leikkauksessa kokonaan, voidaan harkita korjausleikkausta. Korjausleikkaus tehdään joko välittömästi rinnan poiston yhteydessä tai myöhempänä ajankohtana. Lue lisää korjausleikkauksesta.

Imusolmukkeiden poisto ja vartijaimusolmuketutkimus

Rintasyöpä voi levitä myös rinnan ulkopuolelle. Koska rintasyöpä leviää usein ensimmäisenä kainalon imusolmukkeisiin, leikkauksen yhteydessä tehdään kasvaimen poiston lisäksi niin sanottu vartijaimusolmuketutkimus. Vartijaimusolmuke on ensimmäinen imusolmuke, johon syöpäsolut voivat levitä. Imusolmukkeet tutkitaan tarkasti leikkauksen yhteydessä. Kainalon imusolmukkeista voidaan myös ottaa neulanäyte ennen leikkausta.

Jos vartijaimusolmukkeissa ei havaita syöpäsoluja, kainaloa ei tällöin tarvitse tyhjentää leikkauksella muista imusolmukkeista. Kainalon imusolmukkeiden poistoa ei myöskään yleensä suositella, jos vartijaimusolmuketutkimuksessa havaitaan vain yksittäisiä syöpäsoluja tai hyvin pieni etäpesäke eli mikrometastaasi. Jos taas yhdessä tai useammassa vartijaimusolmukkeessa oleva etäpesäke on kooltaan suurempi, hoitona voidaan nykyisin useimmiten käyttää kainalon sädehoitoa koko kainalon tyhjennyksen sijaan. Tietyissä tilanteissa kainalon tyhjennys on kuitenkin tarpeen, jolloin kaikki kainalon imusolmukkeet poistetaan.

Hae