Hyppää sisältöön

Rintasyövän diagnosointi

Tutkimusten tavoitteena on selvittää muun muassa kasvaimen koko ja tyyppi sekä levinneisyysaste. Tutkimustulosten valmistumisessa saattaa kestää joitakin viikkoja. Tuloksia kannattaa kuitenkin odottaa rauhassa, sillä ne ovat ensisijaisen tärkeitä oikeanlaisen hoidon suunnittelussa.

Mammografia eli rintojen röntgenkuvaus on tärkeä menetelmä rintasyövän diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. Sen avulla voidaan todeta rintakudoksen epänormaalit muutokset, kuten alkavat kasvaimet. Useimmissa tavanomaisissa mammografiatutkimuksissa kumpikin rinta kuvataan vähintään kahdesta eri suunnasta. Vaikka kyhmy tuntuisi vain toisessa rinnassa, molemmat rinnat kuvataan. Jos olet käynyt mammografiakuvauksessa aikaisemmin, lääkäri vertaa vanhaa mammografiakuvaa uuteen mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

Ultraäänitutkimuksella- eli kaikukuvauksella voidaan selvittää rinnassa olevan kyhmyn luonnetta tarkemmin. Ultraäänitutkimuksessa rintojen läpi lähetetään korkeataajuisia ääniaaltoja, jotka muunnetaan kuviksi laitteen näytölle. Erityisesti alle 30-vuotiailla, joilla rintakudos on tiivistä, ultraääni on tärkeä rintojen perustutkimus. Muissa ikäryhmissä se on muita tutkimuksia täydentävä tutkimus.

Rintojen kuvantaminen – esimerkiksi mammografia tai ultraäänitutkimus – ei yksin riitä vahvistamaan rintasyöpädiagnoosia. Epäily syövästä on vielä vahvistettava solujen mikroskooppitutkimuksella. Tätä varten tutkittavalta rinnan alueelta otetaan neulalla pieni kudosnäyte eli neulabiopsia, kuten paksuneulanäyte. Tarvittaessa otetaan näyte myös kainalon imusolmukkeista. Toimenpide on yleensä yksinkertainen ja kivuton. Neulanäytteen avulla tutkitaan, onko kyse pahanlaatuisesta muutoksesta. Näyte otetaan useimmiten aina, jos muissa tutkimuksissa herää epäily rintasyövästä. Mikäli syöpädiagnoosi vahvistuu, patologi määrittää kudosnäytteen perusteella rintasyövän tyypin ja erilaistumisasteen.

On hyvä tietää, että rintasyöpä on yleinen sairaus, jonka hoitotulokset ovat Suomessa hyvät. Lue lisää rintasyövän hoitovaihtoehdoista.

Miten rintasyöpä todetaan?

  • Rintasyövän toteamiseen käytettäviä menetelmiä ovat lääkärin suorittama rintojen tunnustelu ja tarkastelu, mammografia, ultraäänitutkimus eli kaikukuvaus sekä neulabiopsia eli neulanäyte.
  • Noin kolmasosa rintasyövistä löytyy täysin oireettomina seulontamammografiassa.
  • Tutkimuksilla saadaan lisää tietoa sairaudesta ennen hoidon suunnittelua.

Varhainen diagnoosi parantaa ennustetta

Jos löydät rinnastasi kyhmyn tai muun oireen, tulee asia tutkia iästä riippumatta. Kuka tahansa lääkäri (tavallisimmin työterveyslääkäri, terveyskeskuslääkäri tai gynekologi) voi antaa lähetteen mammografiaan. Joissakin paikoissa asia voi hoitua myös hoitajan kautta. Älä turhaan viivyttele, vaan hakeudu tutkimuksiin välittömästi.

Suomessa 50–69-vuotiaat naiset kuuluvat seulontamammografian piiriin. Tähän ikäryhmään kuuluvat naiset saavat kahden vuoden välein kutsun maksuttomaan mammografiatutkimukseen. Rintasyöpäseulonnan tavoitteena on diagnosoida myös oireettomia rintasyöpiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muista hyödyntää mahdollisuus tutkimukseen!

Noin neljännes rintasyövistä löydetään 25–49-vuotiailta, toinen neljännes 50–59-vuotiailta ja puolet yli 60-vuotiailta naisilta. Rintasyöpä yleistyy iän myötä.

Suurimmalla osalla sairastuneista todetaan varhaisvaiheen paikallinen rintasyöpä rinnan ja/tai kainalon alueella. Noin 5 %:lla sairastuneista rintasyöpä on jo diagnoosivaiheessa levinnyt eli lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön, kuten luuston tai sisäelimiin. Lue lisää levinneen rintasyövän diagnosoinnista ja tutkimuksista.

Rintasyövän luokittelu

Miten rintasyöpä luokitellaan?

Rintasyöpä jaetaan kahteen päätyyppiin, tiehyt- ja rauhasperäisiin sen perusteella, mistä rintakudoksen osasta syöpäsolut ovat peräisin. Lisäksi rintasyöpä luokitellaan hormonireseptoreiden ja HER2-reseptorin esiintyvyyden mukaan.

Lue lisää
Levinneisyysluokat

Mitkä ovat rintasyövän levinneisyysluokat?

Levinneisyysluokituksena käytetään yleisesti niin sanottua TNM-luokitusta rinnan kasvaimen eli tuumorin koon ja levinneisyyden mukaisesti. Jokaisen levinneisyysluokan rintasyöpää voidaan hoitaa.

Lue lisää

Hae