Hyppää sisältöön

Rintasyövän hoito

Kuten jokainen rintasyöpään sairastunut, myös jokainen rintasyöpä on erilainen, mikä edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua. Rintasyöpä voidaan jakaa useaan alaryhmään kasvaimen ominaisuuksien perusteella. Tästä johtuen hoito, joka tehoaa yhdelle, ei välttämättä sovellu toiselle.

Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja rintasyövän hoidossa hyödynnetään useita erilaisia hoitomenetelmiä. Hoitojen suunnitteluun vaikuttavat muun muassa taudin levinneisyys sekä kasvaimen biologiset ominaisuudet. Esimerkiksi aggressiivisen alatyypin tai nopeasti kasvavilla rintasyövillä on korkeampi riski taudin uusiutumiseen, jolloin nämä riskitekijät huomioidaan hoidon valinnassa. Syöpätautien hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden laatima rintasyövän valtakunnallinen hoitosuositus ohjaa hoitomenetelmien valintaa.

Varhaisvaiheen, paikallisen rintasyövän hoidon tavoitteena on syövän parantaminen eli kuraatio. Nykyään yhä useammat rintasyöpään sairastuneet paranevat kokonaan. Hoitomenetelmien kehityksestä huolimatta kaikkia rintasyöpiä ei kuitenkaan pystytä parantamaan. Levinneen rintasyövän hoidolla pyritään hidastamaan taudin etenemistä sekä lievittämään syövän aiheuttamia oireita.

Riittävä tieto omasta sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista auttaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista sekä osallistumaan sairautta koskevien päätösten tekemiseen. Oikean hoitomenetelmän valinta rauhoittaa mieltä ja antaa paremmat lähtökohdat hoidon läpikäymiseen. Ihan kaikkea rintasyövästä ei kuitenkaan tarvitse tietää. Hoitopaikan lääkärit ja hoitajat ohjaavat ja antavat tietoa hoitopolun edetessä. Myös läheiset ihmiset ovat tärkeä tuki hoitojen aikana. Lue lisää psyykkisestä tuesta ja vertaistuesta.

Miten rintasyöpää hoidetaan?

  • Rintasyöpä on moninainen sairaus, joka edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua.
  • Hoitosuosituksen laatimiseen ja hoidon toteutukseen osallistuu moniammatillinen hoitotiimi, rintasyöpää sairastavan toiveet huomioiden.
  • Hoitosuunnitelmaan voi sisältyä syöpätyypistä riippuen leikkaushoitoa, solunsalpaajahoitoa, hormonaalista hoitoa, täsmähoitoja, immuno-onkologisia hoitoja tai sädehoitoa.

Rintasyövän hoitopolku

Moniammatillinen hoitotiimi ja vastaanotolle valmistautuminen

Rintasyövän hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi, joka koostuu rintasyövän hoitoon perehtyneistä erikoislääkäreistä ja sairaanhoitajista. Lääkärille ja hoitajalle kannattaa kertoa kaikki hoitoon liittyvät toiveet ja mieltä askarruttavat asiat. Myös sairastuneen läheinen voi tulla mukaan vastaanotolle.

Lue lisää


Leikkausta edeltävä hoito – neoadjuvanttihoito

Toisinaan varhaisvaiheen paikallisen rintasyövän hoito aloitetaan leikkausta edeltävällä säde- tai lääkehoidolla, jota kutsutaan neoadjuvanttihoidoksi. Neoadjuvanttihoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Lue lisää


Rintasyöpäleikkaus

Leikkaus on varhaisvaiheen paikallisen rintasyövän ensisijainen ja yleisin hoitomenetelmä. Leikkauksessa pyritään poistamaan syöpäsolut rinnan ja kainalon alueelta. Tilanteesta ja sairastuneen toiveista riippuen voidaan tehdä joko rinnan säästävä leikkaus tai koko rinnan poistoleikkaus.

Lue lisää


Leikkauksen jälkeinen hoito – liitännäishoidot

Paikallisen rintasyövän hoitoa yleensä jatketaan leikkauksen jälkeen annettavalla adjuvantti- eli liitännäishoidolla, kuten säde- ja/tai lääkehoidolla. Liitännäishoidon tavoitteena on pienentää rintasyövän uusiutumisriskiä.

Lue lisää


Levinneen rintasyövän hoito

Levinnyt rintasyöpä on nykytiedon mukaan parantumaton sairaus. Hoitojen avulla voidaan kuitenkin hidastaa levinneen taudin etenemistä, vähentää oireita ja ylläpitää mahdollisimman pitkää ja laadukasta elämää syövän kanssa.

Lue lisää

Rintasyöpähoitojen yleiset haittavaikutukset

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Osaa haittavaikutuksista voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa. Mikäli haittoja ilmenee, tulee ottaa yhteyttä hoitopaikkaan.

Lue lisää

Hae