Hyppää sisältöön

Rintasyövän hoito

Kuten jokainen rintasyöpään sairastunut, myös jokainen rintasyöpä on erilainen, mikä edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua. Rintasyöpä voidaan jakaa useaan alaryhmään kasvaimen ominaisuuksien perusteella. Tästä johtuen hoito, joka tehoaa yhdelle, ei välttämättä sovellu toiselle.

Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja rintasyövän hoidossa hyödynnetään useita erilaisia hoitomenetelmiä. Hoitojen suunnitteluun vaikuttavat muun muassa taudin levinneisyys sekä kasvaimen biologiset ominaisuudet. Esimerkiksi aggressiivisen alatyypin tai nopeasti kasvavilla rintasyövillä on korkeampi riski taudin uusiutumiseen, jolloin nämä riskitekijät huomioidaan hoidon valinnassa. Syöpätautien hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden laatima rintasyövän valtakunnallinen hoitosuositus ohjaa hoitomenetelmien valintaa.

Varhaisvaiheen, paikallisen rintasyövän hoidon tavoitteena on syövän parantaminen eli kuraatio. Nykyään yhä useammat rintasyöpään sairastuneet paranevat kokonaan. Hoitomenetelmien kehityksestä huolimatta kaikkia rintasyöpiä ei kuitenkaan pystytä parantamaan. Levinneen rintasyövän hoidolla pyritään hidastamaan taudin etenemistä sekä lievittämään syövän aiheuttamia oireita.

Riittävä tieto omasta sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista auttaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista sekä osallistumaan sairautta koskevien päätösten tekemiseen. Oikean hoitomenetelmän valinta rauhoittaa mieltä ja antaa paremmat lähtökohdat hoidon läpikäymiseen. Ihan kaikkea rintasyövästä ei kuitenkaan tarvitse tietää. Hoitopaikan lääkärit ja hoitajat ohjaavat ja antavat tietoa hoitopolun edetessä. Myös läheiset ihmiset ovat tärkeä tuki hoitojen aikana. Lue lisää psyykkisestä tuesta ja vertaistuesta.

Miten rintasyöpää hoidetaan?

  • Rintasyöpä on moninainen sairaus, joka edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua.
  • Hoitosuosituksen laatimiseen ja hoidon toteutukseen osallistuu moniammatillinen hoitotiimi, rintasyöpää sairastavan toiveet huomioiden.
  • Hoitosuunnitelmaan voi sisältyä syöpätyypistä riippuen leikkaushoitoa, solunsalpaajahoitoa, hormonaalista hoitoa, täsmähoitoja, immuno-onkologisia hoitoja tai sädehoitoa.

Rintasyövän hoitopolku

Rintasyöpähoitojen yleiset haittavaikutukset

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Osaa haittavaikutuksista voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa. Mikäli haittoja ilmenee, tulee ottaa yhteyttä hoitopaikkaan.

Lue lisää

Hae