Hyppää sisältöön

Rintasyövän hoitopolku

Kuten jokainen rintasyöpään sairastunut, myös jokainen rintasyöpä on erilainen, mikä edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua. Rintasyöpä voidaan jakaa useaan alaryhmään kasvaimen ominaisuuksien perusteella. Tästä johtuen hoito, joka tehoaa yhdelle, ei välttämättä sovellu toiselle.

Syövän hoito on yksi nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja rintasyövän hoidossa hyödynnetään useita erilaisia hoitomenetelmiä. Hoitojen suunnitteluun vaikuttavat muun muassa taudin levinneisyys sekä kasvaimen biologiset ominaisuudet. Esimerkiksi aggressiivisella rintasyövän alatyypillä tai nopeasti kasvavalla rintasyövällä on korkeampi riski taudin uusiutumiseen, jolloin nämä riskitekijät huomioidaan hoidon valinnassa. Syöpätautien hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden laatima rintasyövän valtakunnallinen hoitosuositus on apuna hoitomenetelmien valinnassa.

Varhaisvaiheen rintasyövän hoidon tavoitteena on syövän paraneminen eli kuraatio. Nykyään yhä useammat rintasyöpään sairastuneet paranevat kokonaan. Hoitomenetelmien kehityksestä huolimatta kaikkia rintasyöpiä ei pystytä parantamaan. Levinneen rintasyövän hoidolla pyritään hidastamaan taudin etenemistä sekä lievittämään syövän aiheuttamia oireita.

Riittävä tieto omasta sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista auttaa ymmärtämään omaa hoitopolkua sekä osallistumaan hoitoa koskevien päätösten tekemiseen. Oman hoitavan yksikön lääkärit ja hoitajat ohjaavat ja antavat tietoa hoitopolun edetessä. Läheiset ihmiset ovat myös tärkeä tuki hoitojen aikana. Lue lisää psyykkisestä tuesta ja vertaistuesta.

Miten rintasyöpää hoidetaan?

  • Rintasyöpä on moninainen sairaus, joka edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua.
  • Hoitosuosituksen laatimiseen ja hoidon toteutukseen osallistuu moniammatillinen hoitotiimi, rintasyöpää sairastavan toiveet huomioiden.
  • Hoitosuunnitelmaan voi sisältyä syöpätyypistä riippuen leikkaushoitoa, solunsalpaajahoitoa, hormonaalista hoitoa, täsmähoitoja, immuno-onkologisia hoitoja tai sädehoitoa.

Rintasyövän hoitopolku

Rintasyövän moniammatillinen hoitotiimi

Rintasyövän hoidosta vastaa yleensä syöpäsairauksien hoitoon perehtynyt moniammatillinen tiimi, johon kuuluu yleensä onkologi eli syöpätautien erikoislääkäri, radiologi eli röntgenlääkäri, patologi sekä kirurgi ja/tai plastiikkakirurgi. 

Lue lisää

Hae