T-luokka kertoo rinnan kasvaimen eli tuumorin koon. T1 tarkoittaa alle 2 cm:n läpimittaista
kasvainta, T2 tarkoittaa 2–5 cm:n läpimittaista kasvainta ja T3 yli 5 cm:n läpimittaista kasvainta. T4
tarkoittaa ihoon tai rintakehän seinämään kasvavaa kasvainta sen koosta riippumatta.

N-luokka kertoo rintasyövän leviämisen imusolmukkeisiin. N0 tarkoittaa, ettei kainalon
imusolmukkeissa ole syöpäkasvua. Hivenen yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että N1 tarkoittaa
syöpäkasvua 1–3 kainaloimusolmukkeessa, N2 syöpäkasvua 4–9 kainaloimusolmukkeessa ja N3 yli
10 kainaloimusolmukkeessa. N-luokat voidaan jakaa vielä tarkempiin alatyyppeihin syöpäsolujen
levinneisyyden perusteella.

M-luokka kertoo, onko kasvain levinnyt muihin elimiin. M0 tarkoittaa, ettei kasvain ole levinnyt
rinnan ulkopuolelle. M1 tarkoittaa, että kasvain on levinnyt muualle elimistöön tai että
emäkasvain ei ole poistettavissa.

Jokaisen levinneisyysluokan rintasyöpää voidaan hoitaa. Tavallisimmat hoitovaihtoehdot ovat
leikkaus, sädehoito, solunsalpaajahoidot, hormonaaliset hoidot sekä biologiset hoidot. Hoitoja
voidaan antaa syövän tyypin ja levinneisyyden mukaan joko yksin tai erilaisina yhdistelminä.
Hoitoja voidaan antaa ennen leikkausta ja sen jälkeen. Lue lisää rintasyövän hoitovaihtoehdoista
täältä.