HER2-reseptorin toiminnan esto

HER2 on syöpäsolun pinnalla sijaitseva valkuaisaine eli proteiini. HER2-monistuman perusteella rintasyöpä jaetaan joko HER2-positiivisiin tai HER2-negatiivisiin rintasyöpiin. Jos rintasyöpäpotilaalla havaitaan HER2-geenin monistuma, puhutaan HER2-positiivisesta syövästä. Noin 15 % rintasyövistä on HER2 positiivisia. Jos HER2 ei ole monistunut, rintasyöpä on HER2-negatiivinen.

HER2-määritys kertoo lääkärille syövän tyypistä ja mahdollisista hoitovaihtoehdoista. HER2- pitoisuuden määrittäminen on välttämätöntä: tiedetään, että HER2-positiivinen potilas hyötyy todennäköisesti tietyistä biologisista hoidoista, kun taas HER2-negatiivisessa taudissa nämä hoidot eivät tuo lisähyötyä. HER2 reseptorin toiminta voidaan estää joko vasta-aineiden tai pienimolekyylisten lääkeaineiden avulla. HER2:n toiminnan estoon perustuvia biologisia hoitoja ovat trastutsumabi, lapatinibi, neratinibi, pertutsumabi ja trastutsumabiemtansiini.

Verisuonten kasvun esto

Syöpäkasvaimen kasvu edellyttää toimivaa verisuoniverkostoa. Verisuonet kasvavat terveessä kehossa muun muassa haavojen paranemisen ja sikiön kehityksen yhteydessä. Syöpäkasvaimet ovat riippuvaisia verisuonista, jotka ruokkivat kasvainta hapella ja ravinteilla.

Verisuonten kasvua ja muodostumista uudelleen (eli angiogeneesiä) edistävät elimistössä monet tekijät, mutta tärkein niistä on verisuonikasvutekijä, josta käytetään lyhennettä VEGF (vascular endothelial growth factor). Se saa verisuonten pintaa verhoavat solut jakautumaan, minkä seurauksena muodostuu uusia verisuonia.

Kun verisuonten kasvu syöpäkasvaimeen estetään, kasvain alkaa kärsiä hapen ja ravinnon puutteesta, jolloin sen kasvu pysähtyy tai hidastuu. Ilman toimivia verisuonia syöpäkasvain ei pysty kasvamaan halkaisijaltaan juuri nuppineulan päätä suuremmaksi. Verisuonet muodostavat myös reitin, jota pitkin syöpäsolut voivat levitä muualle elimistöön. Siksi verisuonten kasvun esto hankaloittaa myös syöpäsolujen leviämistä muualle elimistöön ja vaikeuttaa näin etäpesäkkeiden syntyä. Verisuonten kasvun estoon rintasyövän hoidossa käytetään bevasitsumabia.

CDK 4/6 -inhibiittorit

CDK 4/6 -inhibiittorit ovat lääkkeitä, joiden vaikutusmekanismi perustuu solusyklinsäätelyyn. Kun solusykli pysäytetään tiettyyn vaiheeseen, estetään syöpäsolujen jakautuminen. Nämä hoidot on tarkoitettu hormonipositiivista ja HER2-negatiivista, paikallisesti edennyttä tai levinnyttä rintasyöpää sairastaville potilaille käytettäväksi yhdessä hormonihoidon kanssa. Tähän solusyklin säätelyyn perustuvia hoitoja ovat palbosiklibi, ribosiklibi ja abemasiklibi.