Täsmähoidot rintasyövän hoidossa

Perinteisten solunsalpaajien rinnalle on otettu käyttöön biologisia- ja muita täsmähoitoja. Nämä vaikuttavat suoraan syöpäsoluun, ja näin vaikutukset terveisiin soluihin ovat vähäisempiä.

Biologisiksi lääkkeiksi kutsutaan valmisteita, jotka sisältävä jotakin elävien solujen tuottamaa materiaalia esimerkiksi proteiinia. Tärkeitä biologisia lääkeaineita ovat mm. monoklonaaliset vasta-aineet. Täsmälääkkeitä voidaan valmistaa myös kemiallisesti. Täsmälääkeaineet tunnistavat tietyn kohdemolekyylin syöpäkudoksessa ja estävät sen toiminnan. Estämällä kohdemolekyylin toiminta pyritään pysäyttämään syöpäsolujen jakautuminen ja kasvaimen kasvu.

Täsmälääkkeiden kohteiksi on valittu sellaisia molekyylejä, joiden tiedetään esiintyvän runsaana syöpäsolukossa, mutta joita havaitaan vain pieniä määriä elimistön muissa kudoksissa. Täsmälääkkeiden haitat voivat olla samantyyppisiä tai erityyppisiä kuin sytostaattien haitat, jolloin haittavaikutusten hoito riippuu haitan aiheuttaneen lääkkeen vaikutusmekanismista. Potilaat saavat hoitopaikasta suulliset ja kirjalliset ohjeet mahdollisista haittavaikutuksista ja ohjeet niiden seurantaan. On tärkeää, että potilas ottaa yhteyttä hoitopaikkaan mahdollisen haittavaikutuksen ilmaannuttua. Täsmälääkkeen käytöstä tulee kertoa myös hakeuduttaessa hoitoon päivystyspoliklinikalle.

HER2-reseptorin toiminnan esto

HER2 on syöpäsolun pinnalla sijaitseva valkuaisaine eli proteiini. HER2-monistuman perusteella rintasyöpä jaetaan joko HER2-positiivisiin tai HER2-negatiivisiin rintasyöpiin. Jos rintasyöpäpotilaalla havaitaan HER2-geenin monistuma, puhutaan HER2-positiivisesta syövästä. Noin 15 % rintasyövistä on HER2 positiivisia. Jos HER2 ei ole monistunut, rintasyöpä on HER2-negatiivinen.

HER2-määritys kertoo lääkärille syövän tyypistä ja mahdollisista hoitovaihtoehdoista. HER2- pitoisuuden määrittäminen on välttämätöntä: tiedetään, että HER2-positiivinen potilas hyötyy todennäköisesti tietyistä biologisista hoidoista, kun taas HER2-negatiivisessa taudissa nämä hoidot eivät tuo lisähyötyä. HER2 reseptorin toiminta voidaan estää joko vasta-aineiden tai pienimolekyylisten lääkeaineiden avulla. HER2:n toiminnan estoon perustuvia biologisia hoitoja ovat trastutsumabi, lapatinibi, neratinibi, pertutsumabi ja trastutsumabiemtansiini.

Verisuonten kasvun esto

Syöpäkasvaimen kasvu edellyttää toimivaa verisuoniverkostoa. Verisuonet kasvavat terveessä kehossa muun muassa haavojen paranemisen ja sikiön kehityksen yhteydessä. Syöpäkasvaimet ovat riippuvaisia verisuonista, jotka ruokkivat kasvainta hapella ja ravinteilla.

Verisuonten kasvua ja muodostumista uudelleen (eli angiogeneesiä) edistävät elimistössä monet tekijät, mutta tärkein niistä on verisuonikasvutekijä, josta käytetään lyhennettä VEGF (vascular endothelial growth factor). Se saa verisuonten pintaa verhoavat solut jakautumaan, minkä seurauksena muodostuu uusia verisuonia.

Kun verisuonten kasvu syöpäkasvaimeen estetään, kasvain alkaa kärsiä hapen ja ravinnon puutteesta, jolloin sen kasvu pysähtyy tai hidastuu. Ilman toimivia verisuonia syöpäkasvain ei pysty kasvamaan halkaisijaltaan juuri nuppineulan päätä suuremmaksi. Verisuonet muodostavat myös reitin, jota pitkin syöpäsolut voivat levitä muualle elimistöön. Siksi verisuonten kasvun esto hankaloittaa myös syöpäsolujen leviämistä muualle elimistöön ja vaikeuttaa näin etäpesäkkeiden syntyä. Verisuonten kasvun estoon rintasyövän hoidossa käytetään bevasitsumabia.

CDK 4/6 -inhibiittorit

CDK 4/6 -inhibiittorit ovat lääkkeitä, joiden vaikutusmekanismi perustuu solusyklinsäätelyyn. Kun solusykli pysäytetään tiettyyn vaiheeseen, estetään syöpäsolujen jakautuminen. Nämä hoidot on tarkoitettu hormonipositiivista ja HER2-negatiivista, paikallisesti edennyttä tai levinnyttä rintasyöpää sairastaville potilaille käytettäväksi yhdessä hormonihoidon kanssa. Tähän solusyklin säätelyyn perustuvia hoitoja ovat palbosiklibi, ribosiklibi ja abemasiklibi.

Katso lisää:

HoitoLue lisää
Hoitotiimi ja valmistautuminen vastaanotolleLue lisää
RintasyöpäleikkausLue lisää
SädehoitoLue lisää
SolunsalpaajahoitoLue lisää
HormonihoitoLue lisää
ImmunoterapiaLue lisää
Rintasyöpähoitojen yleiset haittavaikutuksetLue lisää