Solunsalpaajahoito rintasyövän hoidossa

Solunsalpaajat vaikeuttavat solujen kasvua ja jakaantumista. Varhaisen vaiheen rintasyövässä solunsalpaajahoidon tarkoitus on ehkäistä rintasyövän uusiutumista. Jos solunsalpaajahoito annetaan leikkauksen jälkeen, sitä kutsutaan liitännäis- eli adjuvanttihoidoksi. Ennen leikkausta annettava solunsalpaajahoito on niin kutsuttua neoadjuvanttihoitoa.

Lääkkeen annostelutavasta riippumatta solunsalpaajat kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön. Tästä johtuen solunsalpaajahoidolla voidaan hoitaa myös levinnyttä rintasyöpää. Tällöin hoidon tavoitteena on pysäyttää tai hidastaa syövän etenemistä. Levinneen rintasyövän lääkitystä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan yhdistämällä solunsalpaajahoito biologiseen hoitoon.

Solunsalpaajien vaikutus ei rajoitu vain syöpäsolukkoon, vaan ne vahingoittavat usein jossain määrin myös elimistön normaaleja kudoksia. Näitä solunsalpaajien muualle kuin syöpäkasvaimeen kohdistuvia vaikutuksia kutsutaan lääkkeiden haittavaikutuksiksi. Tavallisia solunsalpaajahoidon haittavaikutuksia ovat suun limakalvojen kipeytyminen, hiustenlähtö, ripuli, veren valkosolujen määrän lasku, väsymys ja pahoinvointi.

Haittavaikutukset voivat olla epämukavia, mutta ne loppuvat yleensä hoitojen päätyttyä. Esimerkiksi jotkut solunsalpaajat saattavat aiheuttaa hiustenlähtöä, mutta hiukset kasvavat takaisin hoidon jälkeen. Myös hoitojen aikana esiintyvään pahoinvointiin on olemassa pahoinvointilääkkeitä. Lääkärin on aina hyvä tietää mahdollisista hoitojen aiheuttamista haittavaikutuksista. Lue lisää yleisimmistä haittavaikutuksista ja niiden hoidosta täältä.

Solunsalpaajahoidot ovat kehittyneet merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Ennen hoidon aloitusta on tärkeä kartoittaa kaikki hoitoon vaikuttavat tekijät, joita muiden sairauksien lisäksi ovat esimerkiksi fyysinen ja henkinen suorituskyky sekä elimistön toiminnallinen ja ravitsemuksellinen tila.

Yleisimmin käytettyjä solunsalpaajia rintasyövän hoidossa ovat:

  • antrasykliinit (doksorubisiini, epirubisiini)
  • alkyloivat aineet (syklofosfamidi)
  • solun jakautumisen eli mitoosin estävät lääkkeet (doketakseli, paklitakseli)
  • solujen aineenvaihduntaa hillitsevät antimetaboliitit (fluorourasiili, kapesitabiini, metotreksaatti)
  • vinka-alkaloidit (vinorelbiini, vinkristiini, vindesiini)

Solunsalpaajahoitoja voidaan tehostaa käyttämällä useamman solunsalpaajan yhdistelmää tai yhdistämällä solunsalpaajiin biologisia hoitoja. Esimerkkejä rintasyövän hoidossa käytetyistä solunsalpaajayhdistelmistä:

  • CEF (syklofosfamidi, epirubisiini ja fluorourasiili)
  • CAF (syklofosfamidi, adriamysiini ja fluorourasiili)
  • AC (adriamysiini ja syklofosfamidi)
  • CMF (syklofosfamidi, metotreksaatti ja fluorourasiili)
  • CEX (syklofosfamidi, epirubisiini, kapesitabiini)

Katso lisää:

HoitoLue lisää
Hoitotiimi ja valmistautuminen vastaanotolleLue lisää
RintasyöpäleikkausLue lisää
SädehoitoLue lisää
HormonihoitoLue lisää
TäsmähoidotLue lisää
ImmunoterapiaLue lisää
Rintasyöpähoitojen yleiset haittavaikutuksetLue lisää