Rintaa säästävä leikkaus

Rintaa säästävässä leikkauksessa poistetaan vain osa rinnasta. Leikkauksessa poistetaan rinnassa oleva kasvain ja sen läheisyydestä riittävä määrä tervettä kudosta. Terveen kudoksen poistamisella pyritään siihen, että kaikki yksittäiset syöpäsolut saadaan hävitetyksi. Rintaa säästävästä leikkauksesta käytetään myös nimitystä resektio.

Koko rinnan poisto

Joissakin tilanteissa joudutaan poistamaan koko rinta. Tavallisimpia syitä koko rinnan poistoon ovat kasvaimen suuri koko tai se, että rinnasta on löytynyt useampi samanaikainen syöpäkasvain. Koko rinnan poistoa kutsutaan mastektomiaksi.

Kirurgi keskustelee potilaan kanssa leikkaustavasta, leikkauksen kulusta ja jatkotoimenpiteistä.
Leikkauksen yhteydessä voidaan poistaa ns. vartijaimusolmuke tai useampia kainalon
imusolmukkeita. Imusolmukkeiden poistoon liittyviin päätöksiin vaikuttaa rintasyövän
levinneisyys.

Imusolmukkeiden poisto ja vartijaimusolmuketutkimus

Rintasyöpä voi levitä myös rinnan ulkopuolelle. Koska rintasyöpä leviää usein ensimmäisenä kainalon imusolmukkeisiin, leikkauksen yhteydessä tehdään kasvaimen poiston lisäksi niin sanottu vartijaimusolmuketutkimus. Vartijaimusolmuke on nimensä mukaisesti ensimmäinen imusolmuke, johon syöpäsolut voivat levitä imunesteen mukana. Imusolmukkeet tutkitaan tarkasti leikkauksen yhteydessä.

Jos vartijaimusolmukkeissa ei havaita syöpäsoluja, voidaan olettaa, ettei niitä löydy muistakaan imusolmukkeista. Tällöin kainaloa ei tarvitse tyhjentää leikkauksella muista imusolmukkeista, ja pitkäaikaisten jälkivaivojen, kuten käden turvotuksen, riski pienenee. Mikäli vartijaimusolmukkeesta löytyy syöpäsoluja, yleensä kainalon imusolmukkeet poistetaan.

Leikkauksen jälkeen patologi tutkii leikkauksessa poistetut kudokset. Näissä tutkimuksissa selvitetään mm. rintasyövän tyyppi, levinneisyys, hormoniherkkyys ja HER2-status. Nämä neljä tekijää ovat avainasemassa hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

Katso Sannan tarina.

Tietyissä tapauksissa lääkehoitoja voidaan antaa myös ennen leikkausta. Tällöin puhutaan neoadjuvanttihoidosta, jolla siis tarkoitetaan ennen rintasyöpäleikkausta annettavaa lääkehoitoa. Neoadjuvanttihoidon tarkoitus on mahdollistaa rintasyöpäleikkaus tai helpottaa sen
toteuttamista. Lisäksi neoadjuvanttihoidon avulla saadaan syöpä mahdollisimman nopeasti kuriin jo ennen leikkausta sekä yksilöllisesti arvokasta tietoa hoidon tehosta ja taudin ennusteesta. Neoadjuvanttihoitoa käytetään Suomessa yleensä silloin, kun kasvain on paikallisesti laaja (rinnassa tai kainalossa) tai kyseessä on tulehduksellinen rintasyöpä. Joskus neoadjuvanttihoidon tarkoitus voi olla myös kasvaimen pienentäminen säästävän leikkauksen mahdollistamiseksi.
Leikkausta edeltävä lääkehoito on yleensä solunsalpaajahoitoa, johon HER2-positiivisissa kasvaimissa voidaan yhdistää vasta-ainehoito.

Levinneessä rintasyövässä parantava leikkaus ei ole mahdollinen, vaan syöpää hoidetaan
mahdollisuuksien mukaan solunsalpaajilla, sädehoidolla, hormonihoidoilla ja biologisilla hoidoilla.

Rinnan korjausleikkaus

Jos rinta joudutaan poistamaan kokonaan, voidaan harkita korjausleikkausta. Korjausleikkaus
tehdään joko välittömästi rinnan poiston yhteydessä tai myöhempänä ajankohtana. Lue lisää
korjausleikkauksesta täältä.