Rintasyövän seuranta, ennuste ja uusiutuminen

  • Kun leikkaus ja liitännäishoidot on annettu, alkaa seurantavaihe, joka kestää tavallisimmin viisi vuotta.
  • Seurannan tavoitteena on todeta syövän mahdollinen uusiutuminen varhain ja varmistaa hormonaalisen hoidon toteutuminen.
  • Rintasyövän ennusteeseen ja uusiutumisriskiin vaikuttavat useat eri tekijät, joten yksittäisen potilaan tarkkaa ennustetta on mahdotonta varmasti määrittää.
  • Valtaosa rintasyöpäpotilasta kuitenkin parantuu sairaudesta kokonaan.
  • Rintasyöpä uusiutuu tavallisimmin ensimmäisen viiden vuoden aikana, minkä jälkeen uusiutuminen on harvinaista.

Mikä on rintasyövän ennuste?

Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia rintasyöpäpotilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairaudentoteamisesta. 2 Heistä valtaosa parantuu kokonaan. Tämä on sekä syövän varhaisen toteamisen että kehittyneiden hoitojen ansiota.

Rintasyövän ennusteeseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten kasvaimen koko, syöpää sisältävien ns. positiivisten kainaloimusolmukkeiden määrä, kasvaimen biologinen luonne ja potilaan ikä. Rintasyövän uusiutumisriskiin voidaan vaikuttaa antamalla liitännäishoitoja, jotka laskevat uusiutumisen riskiä ja tähtäävät pysyvään paranemiseen.

Nuorilla potilailla uusiutumisriski on korkeampi. Uusiutumisriskiä nostavia tekijöitä ovat myös kasvaimen suuren koon ja runsaan kainaloimusolmukemetastasoinnin lisäksi, kasvaimen huono erilaistumisaste eli korkea gradus, estrogeeni- ja progesteronireseptori negatiivisuus, korkea jakautuvien solujen osuus ja HER2-positiivisuus.

Rintasyöpä voi uusiutua paikallisesti leikattuun rintaan ja kainalon imusolmukkeisiin tai ns. etäpesäkkeisenä eli levinneenä rintasyöpänä. Valtaosa rintasyövän uusiutumista tulee ensimmäisen viiden vuoden aikana, minkä jälkeen uusiutuminen on harvinaista.

15-20 %:lla aiemmin hoidetuista potilaista tauti uusiutuu myöhemmin levinneenä rintasyöpänä. Tämä tarkoittaa, että syöpä on lähettänyt etäpesäkkeitä. Kehittyneillä hoidoilla potilaiden oireita voidaan lievittää ja taudin etenemistä hidastaa. Parantavaa hoitoa levinneeseen rintasyöpään ei kuitenkaan ole vielä tarjolla.

Viitteet

Rintasyövän seuranta

Usein ensimmäinen seurantakäynti on joidenkin kuukausien tai vuoden kuluttua hoidon päättymisestä. Seurantavaiheen aikana moni potilas käyttää syövän hormonaalista hoitoa, jonka toteutumisen seuranta on tärkeää. Seurannan tavoitteena on myös todeta rintasyövän paikallinen uusiutuminen tai toisen rinnan uusi syöpä mahdollisimman varhain, koska varhaisessa vaiheessa todettu uusi syöpä on usein täysin parannettavissa.

Mammografiakuvauksia, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää myös rinnan ultraäänitutkimus, suositellaan tehtäväksi vuoden tai kahden välein. Seurantakäyntien tiheydessä on eroja eri maiden ja sairaaloiden välillä. Seuranta jatkuu tavallisimmin viisi vuotta, mutta tietyissä tilanteissa kymmenen vuoden ajan.

Seurannassa ja yhteydenpidossa potilaan ja hoitopaikan välillä hyödynnetään nykyisin myös mobiilisovelluksia.

Lisätietoa rintasyövän ennusteesta ja seurannasta löytyy Suomen Syöpäpotilaat ry:n rintasyöpäpotilaan oppaasta: https://www.syopapotilaat.fi/opas/rintasyopapotilaan-opas/

”Olen aina elänyt terveellisesti – silti olen sairastanut rintasyövän kahdesti”; Tuija, 56

Olen aina elänyt terveellisesti, synnyttänyt ja imettänyt kolme lasta eikä suvussani ollut rintasyöpää – silti olen sairastanut rintasyövän kahdesti. Tieto syövän uusiutumisesta tuli yllättäen viisi vuotta ensimmäisen diagnoosin jälkeen.

Tavallinen arki, työnteko ja läheiset ovat auttaneet jaksamaan läpi kahden hoitojakson. Nyt osaan elää paremmin hetkessä ja nautin siitä, että saan tehdä töitä. Olen nykyään myös rohkeampi ja sanon oman mielipiteeni.

Lue Tuijan ja neljän muun rohkean naisen tarina täältä.