Miesten rintasyöpä – haasteellinen harvinaisuus

  • artikkelit

Suomessa todetaan vuosittain yli 3 600 uutta rintasyöpää ja valtaosa sairastuneista on naisia. Vaikka rintasyöpää pidetään yleisesti naistentautina, sairastuu siihen keskimäärin 15 miestä vuodessa. Tämä vastaa alle prosenttia kaikista tapauksista. Määrä on viime vuosina ollut hienoisessa kasvussa. Rin-tasyöpään sairastuneet miehet ovat yleensä hieman iäkkäämpiä. Sairastuneiden keski-ikä on 71 vuotta, mikä on selvästi korkeampi kuin naisilla. 

Riskitekijöissä sukupuolten välisiä eroja 

Rintasyövän riskiä lisäävät tekijät ovat naisten ja miesten välillä hieman erilaisia. Suurin osa rintasyövän riskitekijöistä, kuten varhainen kuukautisten alkamisikä, myöhään alkaneet vaihdevuodet, lapsettomuus ja pitkäaikainen hormonikorvaushoito koskevat pelkästään naisia. Miehillä sairastumisen riskiä lisäävät sen sijaan geenimuutokset, jotka liittyvät yleensä kivesten toimintaan. Yhteisiä rintasyövän riskitekijöitä naisilla ja miehillä ovat ylipaino ja alkoholin lisääntynyt käyttö sekä tietyt kehon estrogeenitasoa nostavat sairaudet, kuten maksakirroosi.

Ongelmana harvinaisuus

Miesten rintasyövän harvinaisuus aiheuttaa sen, että sitä epäillään hyvin harvoin ensimmäisenä. Rintasyövän tyypillisimmät oireet ovat kyhmyn tai ihomuutoksen havaitseminen rinnan alueella, kivut ja nännistä vuotava erite.

Miehet huomaavat rinnan ihoalueen muutoksen tai kyhmyn yleensä itse, koska rintakudosta on naisiin verrattuna huomattavasti vähemmän. Kyhmyä ei kuitenkaan osata yhdistää rintasyöpään, minkä seurauksena se saattaa kasvaa melko suureksi ja muuttaa rajusti ulkonäköään. Sairauden harvinai-suudesta johtuen myös lääkärin diagnoosi saattaa viivästyä jonkin verran. Sairaus todetaan yleensä kasvaimesta otettavalla neulanäytteellä, jonka patologi tutkii tarkemmin. Apuna voidaan käyttää myös ultraäänitutkimusta sekä mammografiaa.

Kokonaisennuste heikompi naisiin verrattuna

Miesten rintasyövän kokonaisennuste on naisiin verrattuna hieman huonompi johtuen siitä, että miehillä tauti diagnosoidaan usein laajemmalle levinneenä. Tästä johtuen myös parantavaan hoitotulokseen pää-seminen on jonkin verran harvinaisempaa. Jos ennusteessa kuitenkin huomioidaan potilaiden ikä ja taudin levinneisyysaste, ei sukupuolten välillä ole eroja.

Naisten rintasyövässä yli 90 prosenttia sairastuneista paranee. Miehillä vastaava luku on kaksi potilasta kolmesta. Molempien potilasryhmien paranemisennusteet ovat kuitenkin selvästi parantuneet syöpähoitojen kehittymisen myötä.

Hoidossa ei suuria eroja 

Miesten rintasyövän hoitokäytännöt leikkauksen, säde- ja lääkehoitojen osalta ovat suurelta osin samoja kuin naisilla. Hoidot pyritään räätälöimään aina potilaskohtaisesti riippuen kasvaimen laadusta. Miesten osalta rinnan säästävä leikkaus on kuitenkin harvemmin mahdollista johtuen siitä, että vähäisempi rintakudoksen määrä mahdollistaa myös kasvaimen nopeamman leviämisen. Sädehoitoa käytetään leikkauksen jälkeen yleensä silloin, kun kasvain on ollut kooltaan suuri tai kainaloista on löydetty etäpesäkkeitä.

RCH 35/09/10