Hyppää sisältöön

Rintasyövän solunsalpaajahoito

Sytostaatit eli solunsalpaajat estävät solujen kasvua ja jakautumista. Varhaisvaiheen rintasyövässä solunsalpaajahoidon tarkoitus on ehkäistä rintasyövän uusiutumista. Jos solunsalpaajahoito annetaan leikkauksen jälkeen, sitä kutsutaan – adjuvantti- eli liitännäishoidoksi. Ennen leikkausta annettava solunsalpaajahoito on niin kutsuttua neoadjuvanttihoitoa. Varhaisvaiheen rintasyövän hoidossa voidaan käyttää myös solunsalpaajien ja täsmälääkkeiden yhdistelmähoitoa sekä hormonaalista hoitoa.

Lääkkeen annostelutavasta riippumatta solunsalpaajat kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön. Tästä johtuen solunsalpaajilla voidaan hoitaa myös levinnyttä rintasyöpää. Tällöin hoidon tavoitteena on pysäyttää tai hidastaa syövän etenemistä. Levinneen rintasyövän lääkitystä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan yhdistämällä solunsalpaajahoito täsmähoitoon.

Solunsalpaajien vaikutus ei rajoitu vain syöpäsolukkoon, vaan ne vahingoittavat usein jossain määrin myös elimistön normaaleja kudoksia. Terveisiin kudoksiin kohdistuvia vaikutuksia kutsutaan lääkkeiden haittavaikutuksiksi. Tavallisia solunsalpaajahoidon haittavaikutuksia ovat suun limakalvojen kipeytyminen, hiustenlähtö, ripuli, veren valkosolujen määrän lasku, väsymys ja pahoinvointi.

Haittavaikutukset voivat olla epämukavia, mutta ne loppuvat yleensä hoitojen päätyttyä. Jotkin solunsalpaajat saattavat esimerkiksi aiheuttaa hiustenlähtöä, mutta hiukset kasvavat takaisin hoidon jälkeen. Myös hoitojen aikana esiintyvään pahoinvointiin on olemassa pahoinvointilääkkeitä. Lääkärille ja hoitajille on aina hyvä kertoa mahdollisista hoitojen aiheuttamista haittavaikutuksista. Lue lisää yleisimmistä haittavaikutuksista ja niiden hoidosta.

Sytostaattihoidot ovat kehittyneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ennen hoidon aloitusta on tärkeä kartoittaa kaikki hoitoon vaikuttavat tekijät, joita muiden sairauksien lisäksi ovat esimerkiksi fyysinen ja henkinen suorituskyky sekä elimistön toiminnallinen ja ravitsemuksellinen tila.

Yleisimmin käytettyjä solunsalpaajia rintasyövän hoidossa ovat:

 • antrasykliinit (doksorubisiini, epirubisiini)
 • alkyloivat aineet (syklofosfamidi, karboplatiini, sisplatiini)
 • solun jakautumisen eli mitoosin estävät lääkkeet (dosetakseli, paklitakseli)
 • solujen aineenvaihduntaa hillitsevät antimetaboliitit (fluorourasiili, kapesitabiini, metotreksaatti, gemsitabiini)
 • vinka-alkaloidit (vinorelbiini, vinkristiini, vindesiini)

Solunsalpaajahoitoja voidaan tehostaa käyttämällä useamman solunsalpaajan yhdistelmää tai yhdistämällä solunsalpaajiin täsmähoitoja. Esimerkkejä rintasyövän hoidossa käytetyistä solunsalpaajayhdistelmistä ovat:

 • FEC/CEF (fluorourasiili, epirubisiini ja syklofosfamidi)
 • CAF (syklofosfamidi, adriamysiini ja fluorourasiili)
 • AC (adriamysiini ja syklofosfamidi)
 • CMF (syklofosfamidi, metotreksaatti ja fluorourasiili)
 • CEX (syklofosfamidi, epirubisiini ja kapesitabiini)
 • VMF (vinorelbiini, metotreksaatti ja fluorourasiili)
 • TC (dosetakseli ja syklofosfamidi)

 

Hae