Yhä useampi potilas selviää rintasyövästä

  • artikkelit

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Moniin muihin syöpätauteihin verrattuna sen ennuste on nykyisin erittäin hyvä. Tähän on useita syitä, joista keskeisimpiä ovat hoidon organisointi, hoitomenetelmien kehittyminen sekä yhä varhaisempi diagnosointi. Rintasyövän hoitotulokset ovatkin Suomessa maailman huippuluokkaa. Yksittäisten potilaan ennusteen arvioiminen on kuitenkin edelleen haasteellista.

Rintasyöpään sairastuu vuosittain noin neljä tuhatta suomalaisnaista. Rintasyöpien määrä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana alle tuhannesta tapauksesta yli neljään tuhanteen. Esimerkiksi 1950-luvulla rintasyöpä oli Suomessa huomattavasti harvinaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Vaikka sairastuneiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt, ei rintasyöpään kuolleiden määrä ole kasvanut samassa tahdissa.

Rintasyövän ennuste on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti, sillä esimerkiksi 1960-luvulla viiden vuoden elinajan ennuste oli noin 50 prosenttia. Nykyään yhdeksän potilasta kymmenestä on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Osa rintasyövistä leviää muualle elimistöön, jolloin niitä ei voida nykykeinoilla täysin enää parantaa. Tehokkaiden hoitojen ansiosta myös levinnyttä rintasyöpää sairastavien elinajan ennustetta on kuitenkin pystytty parantamaan selvästi.

Ennusteen parantumisen taustalla monia syitä

Taudin varhaisempi toteaminen ja hoitomenetelmien kehittyminen ovat vaikuttaneet keskeisesti rintasyövän parantuneeseen ennusteeseen. Esimerkiksi mammografiaseulontojen avulla rintasyöpäkasvain voidaan löytää yhä varhaisemmassa aikaisemmin. Olennaista on löytää kasvain jo ennen kuin se on havaittavissa tunnustelemalla. Tämän seurauksena osa rintasyövän diagnooseista aikaistuu, mikä siirtää myös ilmaantuvuuden ikäjakaumaa varhaisemmaksi.

Rintasyöpä on yksi harvoista syöpätaudeista, jonka seulontaa on voitu suositella osaksi normaalia terveydenhuoltoa. Tätä puoltavat useat tutkimukset. Mammografiaseulonnoilla on ollut erityisen suuri vaikutus rintasyöpäkuolleisuuden vähenemiseen. Suomessa seulonnat aloitettiin vuonna 1987.

Myös rintasyövän hoitomenetelmät ovat kehittyneet, mikä on osaltaan parantanut taudin ennustetta. Leikkaus- ja sädehoitojen ohella rintasyövän lääkehoidot ovat edistyneet jatkuvasti. Leikkausten jälkeen annettavien liitännäishoitojen on arvioitu vähentävän rintasyövän kuolleisuutta merkittävästi.

Liitännäislääkehoidot koostuvat yleensä solunsalpaaja-, hormoni- ja vasta-ainehoidoista. Arvioiden mukaan rintasyöpäpotilaista noin 80–90 prosenttia saa liitännäislääkehoitoja. Perinteisten lääkehoitojen rinnalle on tullut myös joukko uudenlaisia biologisia hoitomuotoja, joilla pystytään parantamaan erityisesti levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden ennustetta. Edellä mainituista vasta-ainehoidot ovat kehittyneet pisimmälle.

Potilaan ennusteen arviointi haastavaa

Vaikka rintasyövän ennuste on jatkuvasti parantunut, lääkäreiden on edelleen vaikea arvioida rintasyövän tarkkaa ennustetta. Jokainen potilas on erilainen ja hoidot tehoavat ihmisiin eri tavalla. Lisäksi ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä on suhteellisen paljon. Tällaisia ovat mm. potilaan ikä ja yleiskunto sekä syövän tyyppi ja levinneisyysaste.

Tulevaisuus voi kuitenkin tuoda helpotusta ennusteen arvioimiseen. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan on olemassa 51 erilaista geeniä, joiden avulla voidaan määrittää rintasyöpäpotilaan ennuste nykyistä tarkemmin. Rintasyöpäkasvaimesta otetuista näytteistä voidaan todennäköisesti päätellä, kenellä potilaista on suurempi todennäköisyys parantua sairaudestaan ja ketkä tarvitsevat puolestaan intensiivisempää hoitoa sairauteensa.

Lähteet
Studia Medicina – luentosarja 2008 HUS (http://www.hus.fi/default.asp?path=1,46,19673,19675)
University of Gothenburg (2009, June 15). Fifty-one Genes Predict Breast Cancer Survival. ScienceDaily. 

RCH 35/09/10