Miten selvittää oma riski rintasyöpään?

  • oireet-ennaltaehk-perinnol

Olen nuori nainen ja äitini on sairastunut rintasyöpään. Olen huolissani rintasyöpäriskistäni. Miten asiaa voidaan selvittää?

Rintasyöpä on varsin tavallinen sairaus ja joka kolmannella sairastuneella on rintasyöpäpotilas suvussaan. Yhden geenivirheen aiheuttama perinnöllinen rintasyöpäalttius liittyy noin 5-10% rintasyövistä. Tällöin riski sairastua rintasyöpään on selvästi normaaliväestöä korkeampi. Riskiä arvioitaessa katsotaan erikseen äidin- tai isänpuoleista sukua. Keskeisiä asioita ovat rinta- ja munasarjasyöpätapausten määrä ja sairastumisikä.

Perinnöllistä alttiutta voidaan epäillä, jos seuraavat ns. Lundin kriteerit täyttyvät (lähde Suomen rintasyöpäryhmän hoitosuositus):

  • 

Vähintään neljä rintasyöpä- ja/tai munasarjasyöpätapausta lähisuvussa.
  • Vähintään kolme rintasyöpä- ja/tai munasarjasyöpätapausta lähisuvussa, joista vähintään yhdellä diagnoosi alle 50-vuotiaana.
  • Vähintään kaksi rintasyöpä- ja/tai munasarjasyöpätapausta lähisuvussa, joista vähintään yhdellä diagnoosi alle 40-vuotiaana.
  • Rinta- tai munasarjasyöpä alle 30-vuotiaana.
  • Rinta- ja munasarjasyöpä samalla potilaalla, miehen rintasyöpä, nuoren potilaan molemminpuolinen rintasyöpä.

Lähisuvulla tarkoitetaan tässä yhteydessä 1. asteen sukulaisia (vanhemmat, sisarukset, lapset) tai 2. asteen sukulaisia (isovanhemmat, tädit, sedät, enot, lastenlapset).

Geenivirheeseen perustuvan rintasyövän selvitykset käynnistetään yleensä rintasyöpäpotilaasta ja hoitava lääkäri laittaa lähetteen perinnöllisyyslääkärille. Perinnöllisyyslääkäri ottaa kantaa perinnöllisen rintasyöpäalttiuden todennäköisyyteen ja geenitestauksen ja tehostetun seurannan tarpeeseen. Yleisellä tasolla perinnöllisyysneuvontaa antavat esim. syöpäjärjestöjen poliklinikat.