Vaikuttaako d-vitamiinitaso nuorten naisten rintasyöpään?

  • uutiset

Tampereen yliopistossa 29. tammikuuta tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan korkean D-vitamiinipitoisuuden ja rintasyöpäriskin yhteyttä.

Tutkimuksen aineistona käytettiin raskauden ensi kolmanneksella otetuista seeruminäytteistä koostuvaa biopankkia. Tutkittavat tapaukset koostuivat kahdesta ryhmästä: naisista, joilla todettiin rintasyöpä vähemmän kuin 10 vuoden, mutta enemmän kuin 20 kuukauden kuluttua seeruminäytteenotosta, sekä naisista, joilla todettiin rintasyöpä raskauden aikana tai vuoden sisällä seeruminäytteenotosta.

Tutkimuksessa ei havaittu yleistä yhteyttä D-vitamiinitasojen ja kohonneen rintasyöpäriskin välillä. Korkeat D-vitamiinitasot sen sijaan viittasivat kohonneeseen rintasyövän riskiin raskauden aikana tai pian sen jälkeen.

Media: Aamulehti