Uusi täsmähoito tappavaan levinneeseen mahasyöpään

  • artikkelit

Trastutsumabi lisää merkitsevästi mahasyöpäpotilaiden elinaikaa ja vähentää kuolleisuusriskiä

Mahasyöpä on yksi aggressiivisimmista syöpätaudeista. Se diagnosoidaan usein liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin syöpä on päässyt jo leviämään. Levinnyttä mahasyöpää voidaan nyt ensimmäistä kertaa hoitaa trastutsumabi-täsmälääkkeellä. Lääkettä on jo pitkään hyödynnetty rintasyöpäpotilaiden hoidossa hyvin tuloksin. Trastutsumabin lisääminen solunsalpaajahoitoon pidentää mahasyöpäpotilaiden elinaikaa merkitsevästi.

Elimistöön levinneen mahasyövän ennuste on yleensä huono, ja enää 20 % potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Täsmälääke trastutsumabin yhdistäminen tavanomaiseen solunsalpaajahoitoon pidentää voimakkaasti HER2-positiivisten potilaiden elinaikaa keskimäärin neljällä kuukaudella, 11,8 kuukaudesta 16 kuukauteen. Tulokset ilmenivät kansainvälisestä TOGA-tutkimuksesta1.

HYKSin Syöpäklinikkaryhmän johtajan, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärin Petri Bonon mukaan uutta hoitoa on odotettu jo kauan. ”Trastutsumabilla on menestyksekkäästi hoidettu jo tuhansia rintasyöpäpotilaita. On erinomaista, että indikaatio trastutsumabin käyttöön myös mahasyövän hoidossa saatiin Euroopan lääkevirastolta näin nopeasti. Mahasyöpä on yksi tappavimmista syövistä maailmassa, yli kymmenen kertaa aggressiivisempi kuin rintasyöpä. Trastutsumabi tarjoaa nyt täysin uudenlaisen tavan hoitaa sitä. Muutaman kuukauden elinajan lisäys saattaa kuulostaa pieneltä, mutta kyseessä on edistysaskel huonoennusteista syöpää sairastavien potilaiden kannalta.”

Syövän täsmälääkkeet estävät syöpäsolujen kasvua vaikuttamalla tiettyjen kasvaimen kasvua kiihdyttävien molekyylien toimintaan. Trastutsumabi vaikuttaa syöpäsoluihin HER2-proteiinien avulla. Trastutsumabi tunnistaa proteiinin, estää sen toiminnan ja pysäyttää syövän etenemisen. Lääke tehoaa kuitenkin vain niissä tapauksissa, joissa HER2-proteiinia on syöpäsolun pinnalla enemmän kuin normaalisti. Tällöin syöpää kutsutaan HER2-positiiviseksi. Kaikista mahasyövistä HER2-positiivisia on noin 16 %.

Mahasyöpään sairastuu vuosittain noin 700 suomalaista. Maailmanlaajuisesti mahasyöpä on toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Tauti löydetään yleensä melko myöhään, sillä se voi olla pitkään lähes oireeton. Jopa 70 % mahasyövistä onkin toteamishetkellä jo levinneessä vaiheessa, eikä niitä tällöin pystytä enää parantamaan. Mitä aikaisemmin mahasyöpä saadaan diagnosoitua ja määriteltyä HER2-positiivisuus, sitä parempi ennuste potilaalle voidaan antaa.

Lähteet
1 Ohtsu A. J Gastroenterol 2008; 43:256–264.