Rintasyöpäsanasto

A

Ablaatio: Elimen, esimerkiksi rinnan, poisto.
Adjuvantti- eli liitännäishoito: Hoito, joka annetaan ennen ensisijaista hoitoa (esim. leikkaus tai sädehoito) tai sen jälkeen. Adjuvanttihoidon tarkoitus on tuhota mahdolliset syöpäsolut, joita ei pystytä poistamaan leikkauksella tai sädehoidolla.
Androgeeni: Miessukupuolihormonien yhteisnimitys. Androgeeniä esiintyy pieniä määriä myös naisen elimistössä.
Anemia: Veren punasolujen vähäinen lukumäärä.
Angiogeneesi: Verisuonten muodostuminen.
Antiangiogeneesi: Verisuonten uudiskasvun esto.
Apoptoosi: Ohjelmoitu solukuolema. Apoptoosin häiriöillä voi olla tärkeä merkitys syövän synnyssä.
Aromataasin estäjä: Rintasyövän hoitoon käytettyjen lääkkeiden luokka. Aromataasin estäjät vähentävät vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten estrogeenin tuotantoa elimistössä. Aromataasin estäjillä estetään estrogeeniriippuvaisen rintasyövän ilmenemistä tai leviämistä.

B

Benigni: Hyvänlaatuinen kasvain, joka ei ole syöpäkasvain. Benigni kasvain ei lähetä syövälle tyypillisiä etäpesäkkeitä.
Biologinen hoito: Biologiset syöpähoidot ovat lääkkeitä, jotka sisältävät jotakin elävien solujen tuottamaa materiaalia. Ne tuotetaan bioteknologisesti elävissä soluissa. Biologisiin hoitoihin kuuluvat mm. monoklonaaliset vasta-aineet, joita on kehitetty mm. HER2-reseptorin toiminnan ja verisuonten kasvun eli angiogeneesin estoon. Näiden hoitojen toiminta kohdistuu usein johonkin tiettyyn kohdemolekyyliin.
Biopsia eli koepalan otto: Kudoksesta tai solusta otettu näyte, jonka patologi tutkii mikroskoopilla.

C

Carsinoma in situ: Syöpä, joka on rajoittunut lähtökohtaansa eikä ole vielä levinnyt muualle elimistöön.
CDK 4/6 –inhibiittorit: CDK 4/6 -inhibiittorit ovat lääkkeitä, joiden vaikutusmekanismi perustuu solusyklinsäätelyyn. Kun solusykli pysäytetään tiettyyn vaiheeseen, estetään syöpäsolujen jakautuminen. Hoidot on tarkoitettu hormonipositiivista ja HER2-negatiivista, paikallisesti edennyttä tai levinnyttä rintasyöpää sairastaville potilaille käytettäväksi yhdessä hormonihoidon kanssa.

D

Diagnoosi: Taudinmääritys.
DNA: Deoksiribonukleiinihappo. Solun perintöaineksen (geenien) kemiallinen nimitys. Syövän synty on yhteydessä solujen DNA-vaurioihin (mutaatioihin).
Duktaalinen karsinooma: Rauhastiehyistä alkunsa saanut rintasyöpä.

E

Ensilinjan hoito: Levinneen rintasyövän ensimmäinen lääkehoito.
Ennustekijät: Kasvaimen tai potilaan ominaisuudet, jotka vaikuttavat paranemistodennäköisyyteen.
Epikriisi: Sairauskertomus.
Erilaistumisaste eli gradus: Syövän pahanlaatuisuusaste, joka määritellään mikroskooppitutkimuksella. Kasvaimen erilaistumisaste on tärkeä tietää suunniteltaessa hoitoja.
Estrogeeni: Naissukupuolihormonien yhteisnimitys. Estrogeeni on elimistön luonnollinen hormoni, joka vaikuttaa muiden solujen toimintaan. Estrogeeni vaikuttaa monien rintasyöpien kasvuun.
Estrogeenireseptori: Vaikutuskohta solun pinnalla. Estrogeeni tarttuu estrogeenireseptoriin jota syöpäsolu käyttää hyväkseen . Myös monet estrogeenien normaalit ja toivotut vaikutukset elimistössä välittyvät reseptorien vaikutuksesta.
Estrogeenireseptori-negatiivinen (ER-): Kasvaimet, joiden kasvu ei riipu estrogeenista. Syöpäsolujen pinnalta ei tällöin löydy estrogeenireseptoreita. Noin 20 prosenttia
rintasyöpätapauksista on estrogeeni-negatiivisia.
Estrogeenireseptori-positiivinen (ER+): Kasvaimet, joiden kasvuun estrogeeni vaikuttaa. Syöpäsolujen pinnalta löytyy estrogeenireseptoreita. Noin 80 prosenttia rintasyöpäkasvaimista on estrogeenireseptori-positiivisia.
Etäpesäke eli metastaasi: Jostakin elimestä esim. rinnasta alkunsa saanut kasvain, joka on levinnyt muualle elimistöön.

F

Fibroosi: Arpikudos.

G

Geeni: Solun perimäaineksen yksikkö. Geenit säätelevät esimerkiksi solun jakautumista ja erilaistumista.
Gradus eli erilaistumisaste: Syövän pahanlaatuisuusaste, joka määritellään mikroskooppitutkimuksella. Kasvaimen erilaistumisaste on tärkeä tietää suunniteltaessa hoitoja.

H

HER2-geeni: Geeni, joka ohjaa HER2- proteiinin valmistusta solussa.
HER2-negatiivinen: Nimitystä käytetään syöpäsolusta, jossa on normaali määrä HER2. Noin 85 prosenttia rintasyövistä on HER2-negatiivisia.
HER2-positiivinen: Nimitystä käytetään syöpäsolusta, jossa on normaalia suurempi määrä HER2- proteiinia. Noin 15 prosenttia rintasyövistä on HER2-positiivisia.
HER2-proteiini: Solun pinnalla oleva valkuaisaine, joka vaikuttaa joidenkin rintasyöpien kasvuun.
HER2-reseptori (Human Epidermal Growth Factor Reseptor 2): Solun pinnalla oleva reseptori, joka säätelee solun kasvua ja jakautumista. HER2-proteiinin on kiinnityttävä HER2-reseptoriin, jotta se voi vaikuttaa solun jakautumiseen ja kasvuun.
Hoitovaste: Sairauden havaittavien merkkien häviäminen tai lieveneminen, joka on saavutettu hoidolla. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että syöpä on parantunut, sillä syöpäkasvainta voi olla jäljellä hoitovasteesta huolimatta (ns. osittainen hoitovaste).
Hormoni: Elimistön tuottamia luonnollisia aineita, jotka ohjaavat elimistön toimintaa. Naishormonit, kuten estrogeenit ja progesteroni voivat vaikuttaa negatiivisesti niin, että ne saattavat kiihdyttää rintasyöpäkasvaimen kasvua ja taudin leviämistä.
Hormonihoito: Lääkeaineet, jotka keskeyttävät normaalin hormonaalisen toiminnan ja hormonien tuotannon elimistössä. Estrogeeni ja progesteroni ovat hormoneja, joilla on kasvaimen kasvua edistävä vaikutus. Jos syöpäsoluissa esiintyy paljon estrogeeni- ja progesteronireseptoreita, potilas saattaa hyötyä hormonihoidoista. Hormonihoitoa käytetään erityisesti rintasyövän hoidossa.
Hormonireseptori: Solun pinnalla oleva valkuaisaine, johon hormonin on kiinnityttävä, jotta se voi vaikuttaa solun jakautumiseen ja kasvuun.
Hormonireseptori-negatiivinen: Viittaa kasvaimiin, joiden kasvu ei riipu tietyistä hormoneista.
Hormonireseptori-positiivinen: Viittaa kasvaimiin, joiden solujen pinnalla on reseptori, joka reagoi tiettyihin hormoneihin ja siten stimuloi syöpäkasvaimen kasvua.
Hyvänlaatuinen: Hyvänlaatuisella tarkoitetaan sitä, että kasvain on rajoittunut eikä lähetä etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Hyvälaatuinen kasvain ei myöskään kasva uudestaan, kun se on poistettu.

I

Immuunijärjestelmä: Monimutkainen solujen ja elinten verkosto, joka puolustaa elimistöä tartuntataudeilta.
Infektio: Tulehdus.
Ionisoiva säteily: Sädehoito- ja röntgentutkimuslaitteiden tuottaman säteily.

K

Kainaloevakuaatio: Rintasyöpäleikkauksessa tehtävä kainalokuopan rasvakudoksen ja imusolmukkeiden poistaminen.
Karsinogeeni: Kemikaali, pöly, säteily tai muu syöpää aiheuttava tekijä.
Kasvain eli tuumori: Solujen hallitsemattomasta jakautumisesta johtuva solujen muodostuma. Kasvain voi olla joko hyvän- tai pahanlaatuinen.
Kemosädehoito: Sädehoidon ja solunsalpaajahoidon yhdistelmähoito.
Kemoterapia: Hoito, jossa potilas saa solunsalpaajia joko yksin tai erilaisissa yhdistelmissä.
Koepala: Pieni, tavallisesti noin 1–20mm:n läpimittainen kudospala, joka otetaan leikkauksen yhteydessä rinnasta. Koepalasta selvitetään, löytyykö kudoksesta pahanlaatuisia syöpäsoluja.
Kuratiivinen hoito: Parantumiseen tähtäävä hoito. Leikkaus tai sädehoito on kuratiivinen, jos kaikki kasvainkudos on saatu poistettua tai tuhottua.
Kuvantamismenetelmät: Diagnostiikassa käytettyjä tutkimusmenetelmiä, joissa elimistä tai kehon eri alueista otetaan kuvia. Kuvia tulkitsevat radiologian erikoislääkärit.

L

Levinnyt eli metastasoitunut rintasyöpä: Syöpä on levinnyt rinnasta muualle elimistöön (esim. luustoon, keuhkoihin, maksaan tai aivoihin).
Liitännäis- eli adjuvanttihoito: Hoito, joka annetaan ennen ensisijaista hoitoa (esim. leikkaus tai sädehoito) tai sen jälkeen. Adjuvanttihoidon tarkoitus on tuhota mahdolliset syöpäsolut, joita ei pystytä poistamaan leikkauksella tai sädehoidolla.
Luokitus (stage): Syövän levinneisyysluokitus. Levinneisyysluokituksessa määritellään kasvaimen koko ja levinneisyys muualle elimistöön sekä etäpesäkkeiden esiintyminen. Levinneisyysaste on tärkeä päätettäessä syövän hoidosta ja arvioitaessa potilaan paranemisen todennäköisyyttä eli ennustetta.

M

Maligni: Pahanlaatuinen kasvain. Maligni syöpä saattaa lähettää etäpesäkkeitä ja levitä muualle elimistöön.
Magneettikuvaus eli MRI: Kuvantamismenetelmä, jolla saadaan tarkkoja kuvia ihmisen sisäelimistä ja esimerkiksi niissä mahdollisesti esiintyvistä syöpäkasvaimista.
Mammografia: Rinnan röntgentutkimus, jonka tarkoituksena on havaita syöpä varhaisessa vaiheessa.
Mastektomia: Rinnan poistoleikkaus.
Merkkiaine: Kasvainkudoksesta vereen erittyvä aine, jonka löytyminen tai jonka pitoisuuden muutos voi viitata syövän olemassaoloon tai uusiutumiseen.
Metastaasi eli etäpesäke: Pahanlaatuisen kasvaimen pesäke, joka on alkuperäisen kasvupaikan ulkopuolella.
Mitoosi: Solunjakautuminen.
Munasarja: Naisen lisääntymiselin, joka tuottaa munasoluja ja naissukupuolihormoneja.

N

Neoadjuvanttihoito: Hoito, joka annetaan ennen syövän paikallista hoitoa (leikkausta tai sädehoitoa). Neoadjuvanttihoidon tarkoituksena on pienentää kasvainta mahdollista leikkausta varten.
Neulabiopsia: Näytteen otto kudoksesta.

O

Ohutneulanäyte: Kudoksesta otettava muutaman millimetrin kokoinen näyte, jonka patologi tutkii mikroskoopilla.
Onkologi: Syöpätautien erikoislääkäri, jonka toimialaan kuuluvat syövän sädehoito ja lääkehoito.
Operaatio: Leikkaus.
Osittainen hoitovaste: Syöpäkasvain on hoidon seurauksena kutistunut alkuperäisestä koostaan, muttei kuitenkaan kokonaan hävinnyt.
Ovaario: Munasarja.

P

Paikallishoito: Hoito, joka kohdistuu syöpäkudokseen ja sen välittömään läheisyyteen.
Palliatiivinen hoito: Hoito, jonka tavoite on taudin oireiden lievittäminen ja mahdollisesti sen etenemisen hidastaminen. Palliatiivisen hoidon tavoite ei ole sairaudesta parantuminen.
Primäärikasvain: Kasvain, joka syntyy elimistöön ensimmäisenä. Primäärikasvaimesta voi irrota syöpäsoluja, jotka voivat muodostaa etäpesäkkeitä muualle elimistöön.
Progesteroni: Keltarauhasesta ja istukasta erittyvä hormoni. Se ylläpitää kohdun limakalvon eritysvaihetta ja edistää raskauden jatkumista. Progesteroni on hormoni, joka saattaa edistää myös rintasyövän kasvua.
Prognoosi: Sairauden ennuste.
Progressio: Taudin eteneminen. Kasvaimen tai etäpesäkkeiden kasvu tai leviäminen jatkuu hoidosta huolimatta.

R

Relapsi: Syövän uusiutuminen.
Remissio: Potilaan tilan koheneminen ja oireiden lievittyminen. Remissio voi olla joko tilapäinen tai jäädä pysyväksi.
Resektio: Rinnan osittainen poisto.
Resistenssi: Lääkkeen hoitovaikutuksen puuttuminen tai häviäminen. Syöpä voi esimerkiksi sairauden edetessä muuttua vastustuskykyiseksi jollekin tietylle hoidolle.
Rintasyöpä: Rinnan pahanlaatuinen kasvain (tuumori).

S

Saattohoito: Ennen kuolemaa annettu oireenmukainen, elämänlaatua kohentava hoito tilanteessa, jossa parantava hoito ei ole mahdollinen.
Sekundaarikasvain: Etäpesäke. Primaarikasvaimesta irronneista soluista syntynyt kasvain muualla elimistössä.
Siedettävyys: Lääkkeen siedettävyyteen liittyvät sen aiheuttamat mahdolliset haittavaikutukset, joita tutkitaan laajalti ennen lääkkeen hyväksymistä ja käyttöön ottoa. Oikein annosteltuna syöpälääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Lääkeaineiden siedettävyys vaihtelee myös yksilöllisesti.
Solunsalpaajahoito eli sytostaattihoito: Ryhmä lääkkeitä, joita käytetään yleisesti syövän hoidossa. Solunsalpaajat vaurioittavat tai tuhoavat elimistön nopeasti jakautuvia soluja, kuten esimerkiksi syöpäsoluja. Solunsalpaajat voivat vaikuttaa myös nopeasti jakautuviin normaaleihin soluihin (esim. luuydin, iho ja mahan limakalvo), ja siksi niiden käyttöön voi liittyä haittavaikutuksia.
Stage: Levinneisyysaste. Arvio siitä, miten laajalle syöpä on levinnyt. Levinneisyysaste on tärkeä päätettäessä hoitomenetelmistä.
Syöpä: Solujen epänormaali tai hallitsematon kasvu elimistössä. Syöpäsolut voivat myös tuhota ympäröiviä kudoksia ja levitä mahdollisesti elimistön muihin osiin.
Sädehoito: Ionisoivan säteilyn käyttäminen syövän hoidossa.
Säteilykenttä: Sädehoidolla hoidettava kehon osa. Säteilykenttiä voi olla yksi tai useampia, ja niiden koko ja sijainti määritetään tapauskohtaisesti kasvaimen tyypin ja sairauden laajuuden mukaan.

T

Taudin eteneminen: Kun syöpäkasvain kasvaa tai muodostaa etäpesäkkeitä hoidon aikana tai sen jälkeen, puhutaan taudin etenemisestä eli progressiosta.
TNM-luokitus: Levinneisyysluokituksena käytetään yleisesti ns. TNM-luokitusta. T-luokka kertoo rinnan kasvaimen eli tuumorin koon. N-luokka kertoo rintasyövän leviämisen imusolmukkeisiin ja M-luokka kertoo etäpesäkkeiden olemassaolon muissa elimissä.
Toisen linjan hoito: Potilaalle annettava lääkehoito silloin, kun tauti ei reagoi ensimmäiseen annettavaan lääkehoitoon syövän levinneessä vaiheessa tai kun tauti etenee ensimmäisen hoidon jälkeen.
Tuumori: Epänormaali kudosmassa eli kasvain, joka voi olla joko pahanlaatuinen (syöpä) tai hyvänlaatuinen kasvain.
Täydellinen hoitovaste: Täydellinen hoitovaste on saavutettu, kun kaikki syövän havaittavat merkit ja taudin oireet ovat hävinneet hoidon jälkeen. Täydellinen hoitovaste ei kuitenkaan vielä tarkoita, että syöpä olisi saatu parannettua täysin, sillä elimistössä saattaa vielä olla jäljellä yksittäisiä syöpäsoluja. Syöpä voi kuitenkin ilmaantua uudelleen, ja siksi pitkän aikavälin seuranta on tarpeen.

V

Vartijaimusolmuke: Ensimmäinen imusolmuke, johon syöpäsolut voivat levitä imunesteen mukana.
Vähäinen hoitovaste: Termiä käytetään silloin, kun syöpäkasvain hoidon seurauksena kutistuu hieman alkuperäisestä koostaan.

Katso lisää:

Usein kysyttyäLue lisää