Solusta löytyi mekanismi, joka romuttaa syövän täsmähoitoa

  • uutiset

Artikkelissa kerrotaan Turun yliopistossa biokemian ja genetiikan alalta väittelevästä Jonna Nevosta, joka on tutkinut syövän hoitamista. Hän huomasi tutkimuksessaan, että sama proteiini voi sekä estää syövän hoitoa että parantaa ennustetta.

“Löytämäni MDGI-proteiini sitoutuu integriiniin ja heikentää integriinin tarttumiskykyä ympäristöönsä, jolloin solu liikkuu huonommin. Osalla syöpäpotilaista MDGI-proteiini on hävinnyt”, Nevo kertoo. Hän teki väitöskirjansa professori Johanna Ivaskan tutkimusryhmässä Turussa VTT:n lääkekehityksen biotekniikan yksikössä. Nevo kertoo: “Koko ryhmä tutkii integriinejä. Selvitämme mekanismeja solun tarttumisen ja liikkumisen taustalla. Monessa syövässä etäpesäkkeiden muodostuminen heikentää ennustetta merkittävästi.”

Nevo kertoo löytäneensä mekanismin, joka voi selittää, miksi EGFR-lääkehoito ei tehoa joillakin potilailla. “Löytämäni MDGI-proteiini aiheuttaa EGFR-reseptorin kulkeutumisen ikään kuin piiloon solun sisälle, jonne EGFR-vasta-ainelääke ei pysty seuraamaan perässä eikä täsmähoito siksi tehoa. EGFR-lääkehoitoa käytetään esimerkiksi paksu- ja peräsuolen syöpään.”

Media: Aamulehti, Kainuun Sanomat
Toimittaja: Liisa Heinänen
Lähde: väitöskirjantekijä Jonna Nevo