Mammografia on tärkeä menetelmä rintasyövän diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. Sen
avulla voidaan todeta rinnan sisäiset epänormaalit muutokset, kuten alkavat kasvaimet sekä muut
kudosmuutokset.

Useimmissa tavanomaisissa mammografiatutkimuksissa kummastakin rinnasta otetaan kaksi
kuvaa eri kulmissa. Vaikka kyhmy tuntuisi vain toisessa rinnassa, kumpikin rinta kuvataan. Jos olet
ollut mammografiakuvauksessa aikaisemmin, lääkäri vertaa vanhaa mammografiakuvaa uuteen
mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

Ultraääni- eli kaikututkimuksella voidaan selvittää rinnassa olevan kyhmyn luonnetta tarkemmin.
Ultraäänitutkimuksessa rintojen läpi lähetetään korkeataajuisia ääniaaltoja, jotka muunnetaan
kuviksi laitteen näytölle. Erityisesti alle 30-vuotialla, joilla rintakudos on tiivistä, ultraääni on tärkeä
rintojen perustutkimus. Muissa ikäryhmissä se on muita tutkimuksia täydentävä tutkimus.

Radiologinen tutkimus (esimerkiksi mammografia tai ultraääni) ei yksin riitä vahvistamaan
rintasyövän diagnoosia. Epäily syövästä on vielä vahvistettava solujen mikroskooppitutkimuksella.
Tätä varten tutkittavalta rinnan alueelta otetaan ohuella neulalla pieni kudosnäyte eli biopsia.
Toimenpide on yleensä yksinkertainen ja kivuton. Kudosnäytteen perusteella patologi määrittää
rintasyövän tyypin ja erilaistumisasteen. Biopsia tehdään yleensä aina, jos muissa tutkimuksissa
havaittu löydös on epäilyttävä.

On hyvä tietää, että rintasyöpä on yleinen sairaus, jonka hoitotulokset ovat Suomessa erittäin
hyvät. Lue lisää rintasyövän hoitovaihtoehdoista täältä.

Varhainen diagnoosi parantaa ennustetta.

 • Jos löydät rinnastasi kyhmyn tai muun oireen, tulee asia tutkia iästä riippumatta. Kuka
  tahansa lääkäri (tavallisimmin työterveyslääkäri, terveyskeskuslääkäri tai gynekologi) voi
  antaa lähetteen mammografiaan. Joissakin paikoissa asia voi hoitua myös hoitajan kautta.
  Älä turhaan viivyttele, vaan hakeudu tutkimuksiin viiveettä.
 • Suomessa 50–69 -vuotiaat naiset kuuluvat seulontamammografian piiriin. Tähän
  ikäryhmään kuuluvat naiset saavat kahden vuoden välein kutsun maksuttomaan
  mammografiatutkimukseen. Tavoitteena on diagnosoida myös oireettomia rintasyöpiä
  mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muista hyödyntää mahdollisuus tutkimukseen!
 • Noin neljännes rintasyövistä löydetään 25-49 -vuotiailta, toinen neljännes 50–59 -vuotiailta
  ja puolet yli 60-vuotiailta naisilta. Rintasyöpä yleistyy iän myötä.

Miten rintasyöpä luokitellaan?

 • Rintasyöpä jaetaan kahteen päätyyppiin sen perusteella, mistä rinnan osasta syöpäsolut
  ovat peräisin.
 • Lisäksi rintasyöpä luokitellaan hormonireseptoreiden esiintyvyyden ja HER2-
  proteiinipitoisuuden mukaan.

Lue lisää rintasyövän luokittelusta täältä.

Mitkä ovat rintasyövän levinneisyysluokat?

 • Levinneisyysluokituksena käytetään yleisesti ns. TNM-luokitusta rinnan kasvaimen eli
  tuumorin koon ja levinneisyyden perusteella.
 • Hoito valitaan yksilöllisesti rintasyöpätyypin mukaan. Jokaisen levinneisyysluokan
  rintasyöpää voidaan hoitaa.

Lue lisää rintasyövän levinneisyysluokista täältä.