Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita, jotka annetaan suonen sisäisesti tai otetaan suun kautta. Käytössä on monia lääkkeitä, jotka tappavat syöpäsoluja tai estävät niiden lisääntymisen. Lääkkeen annostelutavasta riippumatta solunsalpaajat kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön. Tästä johtuen solunsalpaajahoidolla voidaan hoitaa tehokkaasti myös levinnyttä rintasyöpää. Solunsalpaajat vaikeuttavat solujen kasvua ja jakautumista. Levinneen rintasyövän lääkitystä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan yhdistämällä solunsalpaajahoito biologiseen hoitoon.

Solunsalpaajahoitoa voidaan antaa myös ehkäisemään rintasyövän uusiutumista, jos kasvaimeen liittyy suuri uusiutumisvaara. Ennalta ehkäisevää solunsalpaajahoitoa nimitetään liitännäis- eli adjuvanttihoidoksi.

Solunsalpaajien vaikutus ei kuitenkaan rajoitu vain syöpäsolukkoon, vaan ne vahingoittavat usein jossain määrin myös elimistön normaaleja kudoksia. Näitä solunsalpaajien muualle kuin syöpäkasvaimeen kohdistuvia vaikutuksia kutsutaan lääkkeiden haittavaikutuksiksi. Tavallisia solunsalpaajahoidon haittavaikutuksia ovat suun limakalvojen kipeytyminen, ripuli, veren valkosolujen määrän lasku, väsymys ja pahoinvointi.

Solunsalpaajahoidot ovat kehittyneet merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Ennen hoidon aloitusta on tärkeä kartoittaa kaikki hoitoon vaikuttavat tekijät, joita muiden sairauksien lisäksi ovat esimerkiksi fyysinen ja henkinen suorituskyky sekä elimistön toiminnallinen ja ravitsemuksellinen tila.

Yleisimmin käytettyjä solunsalpaajia rintasyövän hoidossa ovat

  • antrasykliinit (doksorubisiini, epirubisiini)
  • alkyloivat aineet (syklofosfamidi)
  • solun jakautumisen eli mitoosin estävät lääkkeet (doketakseli, paklitakseli)
  • solujen aineenvaihduntaa hillitsevät antimetaboliitit (fluorourasiili, kapesitabiini, metotreksaatti)
  • vinka-alkaloidit (vinorelbiini, vinkristiini, vindesiini)

Solunsalpaajahoitoja voidaan tehostaa käyttämällä useamman solunsalpaajan yhdistelmää tai yhdistämällä solunsalpaajiin biologisia hoitoja.

Esimerkkejä rintasyövän hoidossa käytetyistä solunsalpaajayhdistelmistä

  • CEF (syklofosfamidi, epirubisiini ja fluorourasiili)
  • CAF (syklofosfamidi, adramysiini ja fluorourasiili)
  • AC (adriamysiini ja syklofosfamidi)
  • CMF (syklofosfamidi, metotreksaatti ja fluorourasiili)
  • CEX (syklofosfamidi, epirubisiini, kapesitabiini)

 

 

Sannan tarina: Katso lisää videoita…