Käyttöaiheet

Paklitakselia voidaan käyttää sekä varhaisen että levinneen rintasyövän hoitoon joko yksin tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Annostelu

Paklitakseli on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos, joka annostellaan suonensisäisesti laskimoon joko yksin tai yhdistettynä toiseen solunsalpaajaan tai biologiseen lääkkeeseen. Paklitakselia voidaan annostella joko viikoittain tai kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi

Paklitakseli muistuttaa toimintamekanismiltaan läheisesti doketakselia. Sekä normaalit että syöpäsolut tarvitsevat tuekseen rangan, joka hajoaa aina solunjakautumisen yhteydessä. Ranka kasvaa takaisin, kun solu on jakautunut. Paklitakseli estää tämän tukirangan hajoamisen ja siten myös syöpäsolujen jakautumisen. Koska myös elimistön normaalit solut jakautuvat – tosin usein syöpäsoluja hitaammin – vaikuttaa paklitakseli syöpäsolujen lisäksi terveisiinkin soluihin.

Mahdolliset haittavaikutukset

Paklitakselin mahdollisia haittavaikutuksia ovat verenkuvan muutokset, ääreishermoston toimintahäiriöt (esim. pistely, puutuminen ja kömpelyys käsissä tai jalkapohjissa), yliherkkyysreaktiot, hiustenlähtö ja oksentelu.