Käyttöaiheet

Lapatinibi on tarkoitettu levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon yhdessä kapesitabiinin kanssa potilailla, jotka ovat aiemmin saaneet antrasykliinejä, taksaaneja ja trastutsumabia.

Annostelu

Lapatinibi on kerran päivässä otettava tablettimuotoinen lääke.

Toimintamekanismi

Lapatinibi kiinnittyy syöpäsolujen pinnalla oleviin HER2-reseptoreihin, joita esiintyy usein ylimäärin syöpäsolujen pinnalla. Lapatinibin sitoutuminen HER2-reseptoriin estää sen toiminnan ja kasvusignaalien etenemisen syöpäsoluissa. Näin syöpäsolujen kasvu ja jakautuminen hidastuvat.

Mahdolliset haittavaikutukset

Lapatinibin ja kapesitabiinin yhdistelmähoidon mahdollisia haittavaikutuksia ovat ripuli, ruokahaluttomuus, oksentelu, ihottuma, väsymys, päänsärky, kämmenissä ja jalkapohjissa esiintyvä kipu, turvotus, punoitus ja haavaumat sekä ihon kuivuus. Lapatinibi saattaa vaikuttaa myös sydämen ja maksan toimintaan.