Käyttöaiheet

Epirubisiini on tarkoitettu sekä varhaisvaiheen rintasyövän adjuvanttihoitoon että levinneen rintasyövän hoitoon. Se voidaan antaa joko yksin tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin.

Annostelu

Epirubisiini on kirkas liuos, joka annostellaan pistoksena laskimoon nestetiputuksen yhteydessä.

Toimintamekanismi

Epirubisiini eroaa rakenteellisesti doksorubisiinista vain hieman ja on vaikutukseltaan hyvin samanlainen. Epirubisiini estää erään DNA:n kahdentumisessa tarvittavan entsyymin, topoisomeeraasi II:n, toiminnan, jonka seurauksena DNA:n kahdentuminen ja luenta häiriintyy. Tällöin syöpäsolut eivät enää pysty jakautumaan, mikä johtaa lopulta syöpäsolun kuolemaan.

Mahdolliset haittavaikutukset

Epirubisiinin mahdollisia haittavaikutuksia ovat verenkuvan muutokset, sydämen rytmihäiriöt, pahoinvointi, oksentelu sekä hiustenlähtö. Epirubisiini-hoidon seurauksena virtsa saattaa lisäksi värjäytyä punaiseksi. Sydämeen kohdistuvat haitat saattavat myös rajoittaa epirubisiinin pitkäaikaiskäyttöä.