Normaalien solujen jakautuminen on tarkoin säädelty prosessi, mutta syöpäsolut kasvavat ja jakaantuvat välittämättä elimistön normaaleista säätelymekanismeista. Ympäristön solut ja muut aineet, esimerkiksi hormonit, vaikuttavat myös syöpäsoluihin. Syöpäsolujen riippuvuutta hormoneista voidaan käyttää hyväksi syövän hoidossa.

Estrogeeni ja progesteroni ovat hormoneja, jotka edistävät kasvaimen kasvua. Jos syöpäsoluissa esiintyy paljon estrogeeni- ja progesteronireseptoreita, potilas saattaa hyötyä hormonihoidoista. Hormonihoidoilla voidaan joko estää estrogeenin ja progesteronin toimintaa tai häiritä niiden muodostumista. Näin voidaan hidastaa syöpäsolujen kasvua ja jakautumista.

Hormonaalisia hoitoja käytetään liitännäishoitona solunsalpaajien jälkeen tai levinneen rintasyövän hoidossa silloin, kun tilanne ei vaadi erityisen nopeaa hoitovastetta. Hormonihoidot ovat yleensä suun kautta otettavia lääkkeitä.

Hormonihoidot ovat yleensä hyvin siedettyjä. Niiden tavallisimmat haittavaikutukset muistuttavat vaihdevuosioireita. Potilailla saattaa esiintyä hikoilua ja ärtymystä, kuumia aaltoja ja häiriintynyttä yöunta. Harvinaisimpina haittavaikutuksina voi esiintyä esimerkiksi muutoksia kohdun limakalvolla, syviä laskimotukoksia sekä luun laadun muutoksia.

Koska erilaisten hormonihoitojen haittavaikutukset eroavat toisistaan, lääkärisi arvioi haittavaikutusten riskin ja pyrkii valitsemaan sinulle parhaiten soveltuvan lääkevalmisteen. Valmisteen valinnassa otetaan huomioon sekä lääkkeen teho että siedettävyys.

Hormonihoidot jakautuvat kahteen päätyyppiin:

  • antiestrogeenit (tamoksifeeni ja toremifeeni)
  • aromataasin estäjät eli inhibiittorit (anastrotsoli, eksemestaani ja letrotsoli)

Antiestrogeenit eli SERM-hoidot

Antiestrogeenit eli SERM-valmisteet (selektiiviset estrogeenireseptorin muuntelijat) estävät estrogeenin toiminnan sitoutumalla solujen estrogeenireseptoreihin, jolloin luonnollinen estrogeeni ei pääse sitoutumaan kohteeseensa. Koska SERM:n ja estrogeenireseptorin muodostama kompleksi ei toimi normaalisti, se ei välitä eteenpäin solunsisäisiä kasvu- ja jakautumisviestejä. Tällöin syöpäsolun toiminta häiriintyy.

SERM lähettää estrogeenin kaltaisia signaaleja myös sitoutuessaan estrogeenireseptoreihin luu- tai maksasoluissa tai muualla kehossa. Siksi SERM-lääkkeet näyttävät hidastavan luukatoa vaihdevuosien jälkeen. Ne voivat myös alentaa maksan tuottamaa kolesterolipitoisuutta. Eniten käytettyjä SERM-lääkkeitä ovat tamoksifeeni ja toremifeeni.

Aromataasin estäjät

Rintasyövän hormonihoito voi perustua myös kehon tuottaman estrogeenin määrän vähentämiseen. Koska vaihdevuosien jälkeen munasarjat eivät enää tuota estrogeenia, elimistö voi käyttää sen rakennusaineena toista hormonia, androgeeniä. Vaihdevuosien jälkeen suurin osa estrogeenistä muodostuukin juuri androgeenistä. Aromataasin estäjät estävät androgeenin muuntumisen estrogeeniksi. Aromataasin estäjien vaikutuksesta normaalisti toimivien munasarjojen estrogeenituotanto ei lopu kokonaan, joten ne soveltuvat vain vaihdevuosien jälkeiseen rintasyövän hoitoon.

Tavallisimpia aromataasin estäjiä ovat anastrotsoli, eksemestaani ja letrotsoli. Aromataasin estäjät ovat yleensä hyvin siedettyjä hoitoja, ja vain muutama prosentti potilaista joutuu keskeyttämään hoidon haittavaikutusten vuoksi.