Käyttöaiheet

Trastutsumabi on tarkoitettu HER2-positiivisen rintasyövän varhaisvaiheen hoitoon leikkauksen, solunsalpaajahoidon tai sädehoidon jälkeen. Trastutsumabia voidaan käyttää myös levinneen rintasyövän hoitoon joko yksin tai yhdistettynä taksaaneihin tai aromataasi-inhibiittoreihin.

Annostelu

Trastutsumabia voidaan annostella sairaalassa joko kerran viikossa tai kolmen viikon välein laskimoon annettavana infuusiona.Tällöin käytetään painoon perustuvaa annostelua.

Trastutsumabi voidaan annostella myös ihonalaisena pistoksena. Tällöin käytetään painosta riippumatonta vakioannosta 600 mg/5 ml ihon alle. Pistos annetaan terveelle ihoalueelle reiteen 2-5 minuutin kestoisena pistoksena kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi

Trastutsumabi on vasta-aine, joka sitoutuu solujen pinnalla oleviin HER2-reseptoreihin. HER2-reseptoreita esiintyy usein ylimäärin syöpäsolujen pinnalla, ja ne voivat kiihdyttää syöpäsolujen jakaantumista. Trastutsumabi estää HER2-reseptoreiden toiminnan kiinnittymällä reseptoriin. Tämän seurauksena syöpäsolujen kasvu hidastuu. Kiinnittymällä reseptoriin trastutsumabi merkitsee syöpäsolun vihjeeksi kehon omalle puolustusjärjestelmälle. Tämän jälkeen kehon puolustusjärjestelmä tuhoaa solun. HER2-reseptoreita esiintyy paljon syöpäsolujen pinnalla, mutta vähemmän normaalien solujen pinnalla. Siksi trastutsumabi vaikuttaa pääasiassa syöpäsoluihin. Näin hoidon haittavaikutukset ovat usein erilaisia kuin perinteisten solunsalpaajien haittavaikutukset.

Mahdolliset haittavaikutukset

Trastutsumabin mahdollisia haittavaikutuksia ovat flunssankaltaiset oireet (kuten kuume ja vilunväristykset), joita yleisimmin esiintyy ensimmäisen lääketiputuksen aikana. Lääke saattaa myös joskus vaikuttaa sydämen pumppausvoimakkuuteen, minkä vuoksi sydämen pumppausvoimaa seurataan hoidon aikana säännöllisin väliajoin.