Käyttöaiheet

Pertutsumabi on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmänä toisen biologisen lääkkeen trastutsumabin ja solunsalpaaja dosetakselin kanssa HER2-positiivista etäpesäkkeistä tai paikallisesti uusiutunutta leikkaushoitoon soveltumatonta rintasyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun potilas ei ole aiemmin saanut etäpesäkkeisen taudin hoitoon anti-HER2-hoitoa eikä solunsalpaajahoitoa.

Perjeta on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmänä trastutsumabin ja solunsalpaajahoidon kanssa HER2- positiivista, paikallisesti edennyttä, inflammatorista tai varhaisvaiheen rintasyöpää sairastavien aikuispotilaiden neoadjuvanttihoitoon, kun taudin uusiutumisriski on suuri.

Annostelu

Pertutsumabi annostellaan suonensisäisesti sairaalassa kolmen viikon välein.

Toimintamekanismi

Pertutsumabi on vasta-aine, joka sitoutuu rintasyöpäsolujen pinnan HER-2 reseptoriin, eri kohtaan kuin trastutsumabi, estäen sen pariutumista muihin HER-reseptoreihin. HER-reseptoreiden pariutuminen käynnistää niiden välittämän solukasvua kiihdyttävän vaikutuksen. Siten pertutsumabin ja trastutsumabin yhdistelmä on tehokas tapa estää HER-reseptoreiden välittämä solunsisäinen viestiliikenne, mikä johtaa syöpäsolun kasvun estymiseen ja niiden kuolemaan. Vasta-aineena pertutsumabi lisäksi myös auttaa ohjaamaan kehon omaa immuunijärjestelmää tuhomaan HER-2 reseptoria pinnallaan sisältäviä rintasyöpäsoluja.

Haittavaikutukset

Tavallisimmat haittavaikutukset annettaessa pertutsumabia yhdessä trastutsumabin ja dosetakselin kanssa ovat ripuli, hiustenlähtö, valkosoluarvojen lasku, pahoinvointi, väsymys ja ihottuma. Pertutsumabin ja trastutsumabin käytön yhteydessä on raportoitu pienellä osalla potilaista sydämen vajaatoimintaa, minkä vuoksi sydämen pumppausvoimaa seurataan hoidon aikana. Pertutsumabi-hoitoon yhdessä trastutsumabin ja dosetakselin kanssa voi liittyä suonensisäiseen antotapaan liittyviä reaktioita kuten kuume, vilunväristykset, väsymys, päänsärky, yliherkkyys ja oksentelu. Vakavat reaktiot ovat harvinaisia.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Other/2013/09/WC500150608.pdf