Rintasyövän hoito

Miten rintasyöpää hoidetaan?

 • Rintasyövän hoito on kehittynyt nopeasti, ja tarjolla onkin useita eri hoitovaihtoehtoja. Rintasyöpä on usein hyväennusteinen.
 • Koska jokaisen rintasyöpäpotilaan sairaus on yksilöllinen, myös hoitosuunnitelma räätälöidään henkilökohtaisesti.
 • Rintasyövän toteamiseen ja hoitoon osallistuu moniammatillinen hoitotiimi, yhdessä potilaan kanssa keskustellen.
 • Rintasyövän hoito on Suomessa sekä eurooppalaisittain että maailmanlaajuisesti huippuluokkaa.

Rintasyöpä on yleinen mutta yllättäen tuleva sairaus, joka herättää lukuisia kysymyksiä, huolta ja pelkoa: paranenko minä, palaako elämäni ennalleen, millaisia tutkimuksia minulle tehdään, minkälaista hoitoa saan ja miten voin auttaa itseäni? Oikeanlainen tieto oikeaan aikaan, varsinkin juuri sairastumishetkellä, on tärkeää. On helpottavaa tietää, että suomalaiset rintasyöpäpotilaat ovat hyvissä käsissä ja saavat erinomaista hoitoa.

Rintasyöpä voidaan jakaa useaan alaryhmään koon ja kasvaimen ominaisuuksien perusteella. Lue lisää rintasyövän luokittelusta täältä. Tästä johtuen hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä sovellu toiselle. Rintasyövän hoitoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, ja niiden avulla pyritään joko parantamaan syöpä kokonaan, pidentämään elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita. Hoitomenetelmän valintaan vaikuttavat taudin levinneisyys ja kasvaimen biologiset ominaisuudet. Hoitosuunnitelmaan voi leikkauksen lisäksi sisältyä syöpätyypin mukaan solunsalpaajahoitoa, hormonaalista hoitoa, biologista hoitoa ja sädehoitoa.

Riittävä tieto omasta sairaudesta auttaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista sekä osallistumaan sairautta koskevien päätösten tekemiseen. Ihan kaikkea rintasyövästä ei kuitenkaan tarvitse tietää. Koska jokaisen potilaan sairaus on yksilöllinen, myös hoitosuunnitelma räätälöidään henkilökohtaisesti. Hoitopaikan lääkärit ja hoitajat ohjaavat ja antavat tietoa hoitopolun edetessä. Myös läheiset ihmiset ovat tärkeä tuki hoitojen aikana. Lue lisää psyykkisestä tuesta täältä.

Syövän hoito on eräs nopeimmin kehittyvistä lääketieteen alueista, ja syöpäsairauksiin on viime vuosina kehitetty uusia lääkkeitä. Nykyään yhä useammat potilaat paranevat rintasyövästä kokonaan. Kehityksestä huolimatta kaikkia rintasyöpiä ei pystytä parantamaan. Levinneen rintasyövän hoidon ensisijainen tavoite on hidastaa taudin etenemistä sekä lievittää oireita. Tämä on tautia hidastavaa hoitoa ja parhaimmillaan tässä onnistutaankin monien vuosien ajan. Lisäksi pyritään säilyttämään potilaan elämänlaatu mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään. Kun ei ole enää mahdollisuutta vaikuttaa sairauden kulkuun, hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi hoidoksi eli oireenmukaiseksi hoidoksi ja tavoitteena tällöin on oireiden lievittäminen ja elämänlaadun vaaliminen.

Ajan mittaan syöpä voi muuttua vastustuskykyiseksi jotain tiettyä hoitomenetelmää vastaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoidon teho heikkenee ja kasvain jatkaa kasvuaan. Tällöin on aika pohtia muita mahdollisia hoitovaihtoehtoja taudin etenemisen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi yhdessä lääkärin kanssa.

On tärkeää keskustella yhdessä lääkärin kanssa hoitomenetelmistä ja niiden sopivuudesta omaan elämään. Oikean hoitomenetelmän valinta rauhoittaa mieltä ja antaa paremmat lähtökohdat hoidon läpikäymiseen.

Miten lääkärin vastaanotolle voi valmistautua?

 • Rintasyövän hoidosta vastaa monialainen tiimi.
 • Läheisen mukaan ottaminen lääkärin vastaanotolle kannattaa, sillä käynti voi jännittää ja uutta tietoa voi tulla paljonkin.
 • Lääkärille ja hoitajalle kannattaa kertoa kaikki mieltä askarruttavat asiat, kysymyksiä voi kirjata muistilapulle jo ennakkoon

Lue lisää rintasyövän hoitotiimistä ja vinkkejä lääkärin vastaanotolle valmistautumiseen täältä.

Rintasyöpäleikkaus

 • Leikkaus on rintasyövän ensisijainen ja yleisin hoitomenetelmä. Leikkauksessa pyritään poistamaan syöpäsolut rinnan ja kainalon alueelta.
 • Leikkauksessa voidaan käyttää tilanteen mukaan joko rinnan säästävää leikkausta tai koko rinnan poistoleikkausta.

Lue lisää rintasyöpäleikkauksesta täältä.

Sädehoito rintasyövän hoidossa

 • Sädehoidolla pyritään tuhoamaan kaikki mikroskooppisen pienet syöpäsolut, joita ei pystytä poistamaan leikkauksella.
 • Sädehoito estää syöpäsoluja kasvamasta ja jakautumasta. Se on paikallishoitoa, joka vaikuttaa ainoastaan hoidetun alueen syöpäsoluihin.

Lue lisää sädehoidosta.

Solunsalpaajahoito rintasyövän hoidossa

 • Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita, jotka annetaan suonen sisäisesti tai otetaan suun kautta.
 • Käytössä on monia lääkkeitä, jotka tappavat syöpäsoluja tai estävät niiden lisääntymisen.
 • Solunsalpaajat vaikuttavat jakaantuviin soluihin, niin syöpäsoluihin kuin terveisiin jakaantuviin soluihin.
 • Solunsalpaajia voidaan antaa sekä varhaisen, että levinneen rintasyövän hoidossa.

Lue lisää solunsalpaajahoidoista.

Hormonihoito rintasyövän hoidossa

 • Estrogeeni ja progesteroni ovat hormoneja, jotka edistävät rintasyöpäkasvaimen kasvua. Hormonihoidoilla voidaan estää ja häiritä estrogeeni- ja progesteronihormonien toimintaa. Näin voidaan hidastaa syöpäsolujen kasvua ja jakautumista.

Lue lisää hormonihoidosta rintasyövän hoidossa täältä.

Täsmähoidot rintasyövän hoidossa

 • Rintasyövän hoito on kehittynyt merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Koska syövän biologiasta tiedetään aiempaa enemmän, on rintasyövän hoitoon löydetty uudentyyppisiä hoitomuotoja.
 • Täsmälääkeaineet tunnistavat tietyn kohdemolekyylin syöpäkudoksessa ja estävät sen toiminnan. Vaikutukset terveisiin soluihin ovat vähäisempiä, koska hoidot vaikuttavat suoraan syöpäsoluun.

Lue lisää biologisista hoidoista rintasyövän hoidossa täältä.

Immunoterapia rintasyövän hoidossa

 • Viime vuosina syövän lääkekehityksessä on tutkittu paljon mahdollisuutta tehostaa elimistön omaa kykyä tunnistaa ja poistaa syöpäsoluja.
 • Immunoterapia on hoitomuoto, jossa lääkehoito aktivoi elimistön omaa immuunijärjestelmää toimimaan tehokkaammin syöpää vastaan.

Lue lisää immunoterapiasta rintasyövän hoidossa täältä.

Mitkä ovat rintasyöpähoitojen yleiset haittavaikutukset?

 • Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
 • Mikäli haittoja ilmenee, tulee ottaa yhteyttä hoitopaikkaan.

Lue lisää rintasyöpähoitojen yleisistä haittavaikutuksista sekä haittavaikutusten ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Parempaa huomista luodaan tänään

Varhaisen toteamisen ja kehittyneiden hoitojen myötä yhä useammat rintasyöpään sairastuneet paranevat.

Rintasyöpä voidaan jakaa useaan ryhmään eri kriteereiden perusteella. Tästä johtuen hoito, joka tehoaa yhdelle potilaalle, ei välttämättä tehoa kaikille. Rintasyövän hoito räätälöidään aina jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Rintasyövän hoitoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, ja niiden avulla pyritään joko parantamaan syöpä kokonaan, pidentämään elinaikaa tai vähentämään syövän aiheuttamia oireita.

Katso lisää:

Hoitotiimi ja valmistautuminen vastaanotolleLue lisää
RintasyöpäleikkausLue lisää
SädehoitoLue lisää
SolunsalpaajahoitoLue lisää
HormonihoitoLue lisää
TäsmähoidotLue lisää
ImmunoterapiaLue lisää
Rintasyöpähoitojen yleiset haittavaikutuksetLue lisää