Miten rintasyöpä todetaan?

  • Rintasyövän toteamiseen käytettäviä menetelmiä ovat mammografia, ultraäänitutkimus ja neulabiopsia eli neulanäyte. Suuri osa rintasyövistä löytyy täysin oireettomina seulontamammografiassa.
  • Tutkimuksilla saadaan lisätietoa sairaudesta ennen hoitopäätöstä.

Tutkimusten tavoitteena on selvittää mm. kasvaimen koko ja tyyppi sekä levinneisyysaste. Tutkimustulosten valmistuminen saattaa kestää joitakin viikkoja, mutta tuloksia kannattaa odottaa rauhassa, sillä ne ovat ensisijaisen tärkeitä oikeanlaisen hoidon suunnittelussa.

Mammografia on tärkeä menetelmä rintasyövän diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. Sen avulla voidaan todeta rinnan sisäiset epänormaalit muutokset, kuten alkavat kasvaimet sekä muut kudosmuutokset.

Useimmissa tavanomaisissa mammografiatutkimuksissa kummastakin rinnasta otetaan kaksi kuvaa eri kulmissa. Vaikka kyhmy tuntuisi vain toisessa rinnassa, kumpikin rinta kuvataan. Jos olet ollut mammografiakuvauksessa aikaisemmin, lääkäri vertaa vanhaa mammografiakuvaa uuteen mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

Ultraääni- eli kaikututkimuksella voidaan selvittää rinnassa olevan kyhmyn luonnetta tarkemmin. Ultraäänitutkimuksessa rintojen läpi lähetetään korkeataajuisia ääniaaltoja, jotka muunnetaan kuviksi laitteen näytölle. Erityisesti alle 30-vuotialla, joilla rintakudos on tiivistä, ultraääni on tärkeä rintojen perustutkimus. Muissa ikäryhmissä se on muita tutkimuksia täydentävä tutkimus.

Radiologinen tutkimus (esimerkiksi mammografia tai ultraääni) ei yksin riitä vahvistamaan rintasyövän diagnoosia. Epäily syövästä on vielä vahvistettava solujen mikroskooppitutkimuksella. Tätä varten tutkittavalta rinnan alueelta otetaan ohuella neulalla pieni kudosnäyte eli biopsia. Toimenpide on yleensä yksinkertainen ja kivuton. Kudosnäytteen perusteella patologi määrittää rintasyövän tyypin ja erilaistumisasteen. Biopsia tehdään yleensä aina, jos muissa tutkimuksissa havaittu löydös on epäilyttävä.

On hyvä tietää, että rintasyöpä on yleinen sairaus, jonka hoitotulokset ovat Suomessa erittäin hyvät. Lue lisää rintasyövän hoitovaihtoehdoista täältä.

Varhainen diagnoosi parantaa ennustetta.

  • Jos löydät rinnastasi kyhmyn tai muun oireen, tulee asia tutkia iästä riippumatta. Kuka tahansa lääkäri (tavallisimmin työterveyslääkäri, terveyskeskuslääkäri tai gynekologi) voi antaa lähetteen mammografiaan. Joissakin paikoissa asia voi hoitua myös hoitajan kautta. Älä turhaan viivyttele, vaan hakeudu tutkimuksiin viiveettä.
  • Suomessa 50–69 -vuotiaat naiset kuuluvat seulontamammografian piiriin. Tähän ikäryhmään kuuluvat naiset saavat kahden vuoden välein kutsun maksuttomaan mammografiatutkimukseen. Tavoitteena on diagnosoida myös oireettomia rintasyöpiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muista hyödyntää mahdollisuus tutkimukseen!
  • Noin neljännes rintasyövistä löydetään 25-49 -vuotiailta, toinen neljännes 50–59 -vuotiailta ja puolet yli 60-vuotiailta naisilta. Rintasyöpä yleistyy iän myötä.

Lue lisää rintasyövän oireista.

Miten rintasyöpä luokitellaan?

  • Rintasyöpä jaetaan kahteen päätyyppiin sen perusteella, mistä rinnan osasta syöpäsolut ovat peräisin.
  • Lisäksi rintasyöpä luokitellaan hormonireseptoreiden esiintyvyyden ja HER2-proteiinipitoisuuden mukaan.

Lue lisää rintasyövän luokittelusta.

Mitkä ovat rintasyövän levinneisyysluokat?

  • Levinneisyysluokituksena käytetään yleisesti ns. TNM-luokitusta rinnan kasvaimen eli tuumorin koon ja levinneisyyden perusteella.
  • Hoito valitaan yksilöllisesti rintasyöpätyypin mukaan. Jokaisen levinneisyysluokan rintasyöpää voidaan hoitaa.

Lue lisää rintasyövän levinneisyysluokista.

Katso lisää:

Rintasyövän luokitteluLue lisää
Rintasyövän levinneisyysluokatLue lisää