Rintakirurgiaan on tullut uusia hoitomenetelmiä

  • artikkelit

Leikkaus on yleisin rintasyövän hoitomenetelmä Suomessa. Ennen 1980-lukua rintasyöpää hoidettiin lähes poikkeuksetta poistamalla leikkauksessa koko rinta. Nykyisin yleistyneessä säästävässä leikkauksessa poistetaan vain sen verran rintakudosta, mikä on tarpeen kasvaimen poistamiseksi. Säästäviin leikkauksiin on oltu lääkäreiden mukaan yleisesti tyytyväisiä, mutta hiljattain julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan potilaiden ja lääkäreiden arviot leikkauksen lopputuloksesta eroavat toisistaan. Hoitokäytäntöjen uudistuessa on tärkeää ymmärtää myös potilaiden näkemyksiä lopputuloksesta, jotta heidän elämänlaatuaan voitaisiin parantaa syövän jälkeen.

Säästävä leikkaus on vakiinnuttanut asemaansa rintakirurgiassa, sillä sen on huomattu olevan sädehoitoon yhdistettynä tietyissä tapauksissa yhtä tehokas hoitomenetelmä kuin koko rinnan poisto. Säästävää leikkausta on pidetty sopivana erityisesti potilaille, joilla syöpäkasvain on pieni. Toisaalta syövän uusiutumisriski on suurempi, jos vain osa rintaa poistetaan. Säästävissä leikkauksissa potilaalle annetaan sädehoitoa ennen leikkausta, jotta syöpäkasvain saataisiin supistettua ja näin mahdollisimman suuri osa rintaa säästettyä.

Mikäli syöpäkasvain on laaja, katsotaan usein tarpeelliseksi poistaa koko rinta. Tällöin uusi rinta rakennetaan kokonaan vanhan tilalle. Uusi rinta rakennetaan tyypillisesti omakudossiirteestä, proteesista tai näiden yhdistelmästä.

Potilaan ja lääkärin arviot leikkauksen lopputuloksesta saattavat poiketa

Lääkäreiden käsitykset säästävien leikkauksien lopputuloksista ovat olleet yleensä hyviä, mutta hiljattain julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan lääkärien ja potilaiden näkemykset eroavat jonkin verran toisistaan. Pennsylvanian yliopiston lääketieteen tiedekunnan tutkimukseen osallistui yhteensä 503 naista, joiden rintasyöpää oli hoidettu säästävällä leikkauksella yhdistettynä sädehoitoon (Penn Medicine 2010). Tutkimus on ensimmäinen, jossa selvitettiin potilaiden omia arvioita leikkauksen onnistumisesta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty lähinnä lääkäreiden käsityksiä.

Kolmannes tutkimukseen osallistuneista arvioi, että leikatun rinnan lopputulos oli ainoastaan kohtalainen tai heikko verrattuna leikkaamattomaan rintaan. Lisäksi 43 prosenttia naisista kertoi saaneensa pysyviä iho- ja kudosmuutoksia, 22 prosenttia kärsi leikkauksen aiheuttamasta kroonisesta kivusta rinnassa tai käsivarressa, kahdeksalla prosentilla esiintyi kroonista turvotusta ja 21 prosenttia koki käsivarren tai olkapään liikkuvuuden heikentyneen.

Edellä mainitut leikkauksen jälkeiset haittavaikutukset ovat yleisesti tiedossa, mutta tutkimus osoitti ennen kaikkea potilaiden ja lääkäreiden kokemusten eroavan tosistaan. Tutkimusta johtanut tutkija Hill-Kayser toteaakin, että hoitokäytäntöjen uudistuessa olisi pyrittävä ottamaan paremmin huomioon potilaan omat kokemukset hoidon lopputuloksesta. Hänen mukaansa potilaan elämänlaatua voitaisiin parantaa syövän jälkeen, jos tiedettäisiin paremmin, mitä potilaat ajattelevat hoidon onnistumisesta. Hill-Kayser korostaa myös, että potilaita tulisi informoida nykyistä paremmin leikkausten mahdollisista jälkioireista ja odotettavissa olevasta lopputuloksesta.

Kantasoluilla rikastettu rasvansiirto uutena rintakirurgisena menetelmänä Suomessa

Rintarauhaskirurgia edistyy jatkuvasti ja uusia hoitomenetelmiä otetaan käyttöön. Rintasyövän hoitomenetelmällä on suuri merkitys, sillä lopputulos vaikuttaa ratkaisevasti potilaan myöhempään elämänlaatuun. Tämän vuoksi etukäteen tehty huolellinen suunnittelutyö on avainasemassa.

Yleisenä pyrkimyksenä on säilyttää rinta, mutta joissakin tapauksissa kasvain on niin laaja, että koko rinta joudutaan poistamaan. Rinta korjataan joko välittömästi rinnan poiston yhteydessä tai vasta lääke- ja sädehoitojen jälkeen.

Vuonna 2008 otettiin Suomessa käyttöön uusi menetelmä, kun plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi keksi yhdistää rasvansiirron ja kantasolurikastuksen. Menetelmässä rasva kerätään imumenetelmillä sellaisesta paikasta elimistöstä, jossa sitä on varastoituneena. Tämän jälkeen imetystä rasvasta eristetään kantasoluja, jotka sekoitetaan ennen siirtoa rintarauhasen päälle ja alle laitettavaan rasvasiirteeseen. Kantasolut auttavat rasvasolukon kiinnittymistä kudoksiin ja rakentavia verisuonia pääse näin myös kehittymään nopeammin. Menetelmä ei vielä ole kovin yleinen. Vuonna 2009 Suomessa tehtiin noin 20 kantasoluilla rikastettua rasvansiirtoa rintakirurgisen leikkauksen yhteydessä.

Lähteet:
Penn Medicine: Breast Cancer Survivors Often Rate Post-Treatment Breast Appearance Only “Fair”. Nov 2, 2010.
Yle, Akuutti: Rasvansiirto rintoihin vaihtoehdoksi silikonille.http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/arkisto/2009/rasvansiirto_rintoihin_vaihtoehdoksi_silikonille. (24.11.2009)

RCH 07/01/11