JY:n tietotekniikan laitokselle merkittävä TEKES-rahoitus syövän kuvantamistutkimukseen

  • uutiset

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella alkaa syövän kuvantamismenetelmiä kehittävä hanke. Sen kokonaisbudjetti on 320 000 euroa. Hankkeessa yhdistetään eri kuvantamislaitteilla otettuja kuvia tarkemmiksi ja laadultaan paremmiksi.

Hankkeen erityistä merkitystä korostaa se, että Tekes katsoo tutkimusprojektin edustavan haasteellista strategista perustutkimusta. Hanke kuuluu Tekesin laskennalliset mallit ja menetelmät -painotusalueeseen.

Media:  Jyväskylän Yliopisto