Alkoholin käyttö lisää toisen rintasyövän riskiä

  • artikkelit

Alkoholin käyttö saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan edesauttaa toisen rintasyövän kehittymistä aiemmin terveeseen rintaan. 

Tutkimustulokset osoittavat, että alkoholia käyttävillä naisilla oli noin 30 % suurempi todennäköisyys saada rintasyöpä ajan mittaan myös toiseen rintaan.
Tutkimuksessa selvitettiin myös tupakoinnin vaikutusta syövän uusiutumisen riskin kasvuun, mutta näiden välistä yhteyttä ei löytynyt. Alkoholin käyttö ja tupakointi perustuivat tässä tutkimuksessa potilaiden omiin arvioihin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 2 107:ää rintasyöpäpotilasta, joista muodostettiin kaksi erillistä ryhmää. Toisessa ryhmässä oli 708 potilasta, joilla rintasyöpä havaittiin myös aiemmin terveessä rinnassa. Suuremmassa ryhmässä oli 1 399 potilasta, joille ei kehittynyt tautia toiseen rintaan. Potilasaineisto koottiin yhdysvaltalaisista ja tanskalaisista syöpärekistereistä, joista haettiin alle 55-vuotiaita potilaita vuosilta 1985–2000.

“Alcohol Intake and Cigarette Smoking and Risk of a Contralateral Breast Cancer.” J. A. Knight et. al. American Journal of Epidemiology 2009 169(8):962 – 968. Advance Access originally published online on February 11, 2009.
RCH 39/05/09